Hibridacions i Contextos

Temps morts. Futurs possibles

taller giroTaller a càrrec de Toni Giró
En el marc del programa Hibridacions i Contextos
Activitat subvencionada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

De l'1 al 5 de febrer de 2016
De 15.30 a 18.30 h
ACVic Centre d'Arts Contemporànies i Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic"Per què obeeixes, si podries no fer-ho".
Étienne de La Boétie

El taller Temps morts - Futurs possibles proposa una suspensió temporal dels rols i les experteses dels productors culturals individuals, per tal de donar pas a les capacitats compartides i al potencial creatiu de caràcter cooperatiu.

Per fer-ho, es vincula el background del sistema creatiu professional lligat a les arts i al disseny (capital cognitiu, I+D+R, comunicació, transgressió, capacitat crítica, poètiques, conceptes i autoria) i el model d'organització cooperativa (autonomia, comunitat dels recursos, agenda col·laborativa, interrelació de treball, vida i projecte, presa col·lectiva de decisions i voluntat de transformació). Aquestes dues realitats, tot i que tenen aspectes en comú, sovint viuen d'esquena i ignoren tant el que les relaciona com el que les permetria enriquir les seves estratègies d'incidència i desenvolupament en els seus entorns.

Per al taller es proposa un model cooperatiu d'organització on l'autoria individual queda suspesa en benefici d'un anonimat col·lectiu que incideix disruptivament en la presa de decisió, creació i realització d'accions amb voluntat de transformació de la realitat propera. Es pretén posar en pràctica la idea que les persones poden contribuir a un projecte d'equip de forma horitzontal i es poden beneficiar dels resultats col·lectius, sense una reciprocitat individual directa. El projecte es desenvolupa d'acord amb els principis d'equipontencialitat i dissolució entre àrees de coneixement i entre especialització i amauteurisme.

La finalitat operativa del taller és que els participants, organitzats com un "laboratori creatiu cooperatiu", creïn i desenvolupin una estructura que organitzi un sistema-seqüència d'accions amb incidència en la relectura transformadora del context local. Aquest sistema pot funcionar indistintament com una plataforma digital o analògica i ha de permetre ser reapropiat i replicat pels habitants, atesa la proximitat i relació amb les seves realitats. Es proposa el funcionament de les cadenes de missatges o d'accions i la comunicació viral com a models de difusió exponencial i d’apropiació de continguts compartits.

L'objectiu final consisteix en traçar direccions i objectius que permetin pensar de nou l'activitat creativa i el seu sentit transformador. Les qüestions bàsiques a resoldre són: per què fer alguna cosa? per a qui? i amb quina idea?, si es pren partit des de la implicació social i política (entrar en escena).

SESSIONS

1a sessió. Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic
- Sessió de presentació del tema del taller,
- dinàmica de coneixement del grup,
- proposta del projecte específic de treball
- organització metodològica

2a sessió. ACVic Centre d'Arts Contemporànies
- Presentació de Fèlix Pardo, filòsof especialitzat en cooperativisme i capital creatiu, sobre "Cooperació i capital social de creació, com a exemple d'un nou model econòmic".
- El gift: obrir escletxes en el sistema a partir dels conceptes de gratuïtat, cadena, viralitat, inesperat. Heterotopies i camuflatges.
- Anàlisi del treball que es planteja com a model per criticar-lo, alterar-lo i optimitzar la seva perspectiva amb els criteris del propi grup.

3a sessió. ACVic Centre d'Arts Contemporànies
- Presentació d'Horaci Polanco, dissenyador i cooperativista a Jamgo [http://jamgo.coop/ca]; sobre "Treballar creativament en un context no afí. Incorporar els coneixements aliens com a potència"
- Definició de rols i aptituds dins l'equip creatiu: equipotencialitat i dissolució de les especialitzacions per reconèixer l'horizontalitat i redistribuir forces.
- Laboratori d'idees: Sessió de discussió de propostes.


4a sessió. ACVic Centre d'Arts Contemporànies
- Laboratori de disseny i implementació: Com estructurar les prioritats i gestionar les fases, recursos, canals  i temps de desenvolupament d'un projecte de creació col·lectiva. En aquesta sessió el guió del que es proposa ha de quedar fixat, així com la metodologia, els recursos, les funcions i el cronograma.


5a sessió. ACVic Centre d'Arts Contemporànies
- Laboratori de comunicació: Generació de la maqueta bàsica de la proposta i definició de les maneres com aconseguir engegar el projecte un cop finalitzat el taller, en especial èmfasi en el programa d'actuacions destinades a visualitzar el projecte en el context local.

Estàs aquí:Inici Hibridacions i Contextos Temps morts. Futurs possibles