Hibridacions i Contextos

HC01 PROJECTES PARTICIPANTS

espai públic catedral 2Projectes dels centres i escoles d'art participants a HC01:

ADESK. Institut Independent de Crítica i Art Contemporani i EINA Centre Universitari de Disseny i Art - Escola d'Art i Superior de Disseny Deià i Fundació Antoni Tàpies - Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i Conexiones Improbables - Centre d’Art la Panera i Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol - Escola Llotja, Sala d’Art Jove, Fabra i Coats Fàbrica de creació, amb la col·laboració de Seminari de l’Institut de Cultura de Barcelona, d’ESDAP i Sant Andreu Contemporani - Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo i MAC de Mataró - ACVic Centre d’Arts Contemporànies i Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic - Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, ACVic Centre d’Arts Contemporànies i Departament de Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic - Centre d’Art la Panera i  Escola d'Art i Superior de Disseny Ondara - Centre d’Art la Panera i Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol 

 
HC01 adeskNOM DEL PROJECTE:
Ni producció, ni exposició: l’espai del procés creatiu 

 

EQUIP COL·LABORADOR: 
ADESK. Institut Independent de Crítica i Art Contemporani, Barcelona. 
EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT:
ADESK. Oriol Fontevila.
EINA. Octavi Rofes, Irma Arribas.

CURS O ESPECIALITAT IMPLICADA: 
ADESK. Alumnes del programa d'estudis 2013-2014. 
EINA. Alumnes de 2n, 3r i 4t curs del grau de disseny.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
El projecte s'articula a través d'un taller basat en la trobada d'estudiants d'art i comissariat pertanyents a ADESK i estudiants de disseny del centre universitari EINA, amb la intenció d'establir el debat sobre la naturalesa dels espais de creació. 

El projecte neix després del desconfort detectat en els espais que acullen avui en dia els processos creatius d'un artista i les possibles accions col·laterals. 

Les conclusions, la seva forma i la metodologia de navegació en el projecte són conduïdes de forma independent per cada equip, hi ha 5 equips formats per un artista o comissari de ADESK i un dissenyador d’EINA. 

El punt de partida neix de l'experiència d'intervencions artístiques produïdes dins del programa d'estudis del curs ADESK 2013-2014. 

La proposta per al taller és treballar des de paràmetres d'estranyamentper tal de qüestionar la naturalesa dels espais de creació.

OBJECTIUS:

Oferir als alumnes treballar deslocalitzats d'un àmbit d'exploració quotidiana. 
Treballar cos a cos entre equips híbrids per atacar un front comú. 
Crear un camp d'exploració obert on els equips es puguin moure trobant el projecte a través dels desplaçaments que generen. 
Atendre una necessitat com són els espais de creació, que mal entesos, oprimeixen el cos creatiu, la seva naturalesa i les seves possibilitats. 
Entendre l'espai de creació no com un lloc de serveis que resol unes necessitats previstes, sinó com un lloc habilitat per l'imprevist. 
Establir-se a l'estranyament com a lloc des d'on poder qüestionar i estar exposat a altres possibles.

ACTIVITATS: 

Trobades de taller per grups i entre grups. 
Visites a centres de creació artística vinculats als artistes participants. 

TEMPORITZACIÓ: 

De març a maig 2014

 HC01 deiaNOM DEL PROJECTE:

Institutció cultural: Interacció, creacio, intervenció
Exposició Allan Kaprow. Altres maneres a la Fundació Antoni Tàpies

EQUIP COL·LABORADOR:
Escola d'Art i Superior de Disseny Deià i Fundació Antoni Tàpies

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT:
Escola d'Art i Superior de Disseny Deià.  Joan Vila Puig
Fundació Antoni Tàpies. Linda Valdés

CURS I ESPECIALITAT:

Tercer curs dels Estudis Superiors en Disseny, especialitat de disseny d'interiors.
Assignatura: Optativa de tècniques artístiques. Institució cultural: interacció, creació, intervenció

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
El taller de tècniques artístiques pels alumnes de tercer que es proposa, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d'intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els que el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d'una institució cultural i a partir d'aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i els anàlisis del món del disseny.  

La col·laboració amb la Fundació Antoni Tàpies aquest curs 2014 es realitzarà al voltant de l'exposició, ALLAN KAPROW. ALTRES MANERES. Que es podrà visitar del6 març al 30 maig 2014.

El taller es fonamenta en la relació entre una obra o treball cultural (l'exposició d'Allan Kaprow), la institució cultural que el promou o difon (la Fundació Antoni Tàpies) i el públic que hi interactua. 

En el cas de l'EASD Deià, aquest taller continua la relació que hem mantingut els darrers anys amb la Fundació Antoni Tàpies, amb l'oportunitat de renovar la participació en el programa Prototips en codi obert. Aquest programa planteja a diferents centres d'aprenentatge vinculats a la creació, la lectura i interpretació de documents de l'arxiu de la Fundació. Això permet entendre diversos nivells del funcionament i de la gestió del centre, i alhora permet propiciar noves  lectures i creacions per part dels estudiants.

Fundació Antoni Tàpies. Prototips en codi obert

OBJECTIUS:

Els objectius del taller es fonamenten en realitzar un anàlisi i interacció entre una obra o treball cultural (l'exposició d'Allan Kaprow), una institució cultural que la promou o difon (la Fundació Antoni Tàpies) i el públic que hi interactua. 

Activitats:

 1. Anàlisi d'una obra cultural.

La primera activitat està centrada en l'anàlisi de l'obra, en aquest cas una exposició a la Fundació Antoni Tàpies (FAT) de l'artista nord-americà Allan Kaprow. 

 1. Institució cultural, estructura i gestió.

Es centrarà en l'anàlisi de la pròpia institució cultural que acull l'exposició, la Fundació Antoni Tàpies (FAT). Quina ha estat la seva història, els seus objectius i les dinàmiques de gestió interna. 

 1. Públic, dinàmica i participació.

Anàlisi del públic com usuari principal d'una institució cultural. El públic com agent actiu i protagonista. L'activitat consisteix en realitzar un anàlisi en grup del comportament del públic específicament en aquesta exposició.

 1. Intervenció com a mediació.1

Dissenyar una intervenció que actuï com a mediació entre l'exposició d'obres d'Allan Kaprow, la Fundació Antoni Tàpies com institució i el públic visitant. Elaborar la proposta en grup, dissenyar-la, negociar-la i executar-la.

TEMPORITZACIÓ:
De Febrer a maig 2014HC01 olotNOM DEL PROJECTE:

Connexió Girona. Píndoles Creatives

EQUIP COL·LABORADOR:
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona 
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
Conexiones Improbables (Bilbao)

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: 
Carme Sais Gruart,  directora del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Nuri París Mir, professora a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
Arantza Mendiharat i Roberto, Conexiones Improbables

ARTISTA CONVIDAT:
Tomàs Aragay Sastre
Rafael Sànchez Domingo

CURS O ESPECIALITAT:
Assignatura optativa de quart grau de disseny: Disseny i medi ambient

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
El programa Bòlit Emprèn, impulsat pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona de l’Ajuntament de Girona, és un projecte subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012. Dins d’aquest programa hi havia l’acció Connexió Girona, on es va establir la col·laboració entre el Bòlit i l’Escola, i consistia en un projecte pilot de pràctiques d’artistes a diferents empreses i/o entitats, tutelades per artistes experts en qualitat de mentors i d’una unitat de gestió experimentada en aquest tipus de connexions que vinculen artistes creatius de nivell amb el mercat de treball, al mateix temps que s’ajuda a la innovació i competitivitat en empreses, comerços i centres de treball especial.

En el cas de l’EASD d’Olot es va comptar amb l’artista mentor Tomàs Aragay i amb la participació de l’artista Rafael Sànchez.

El punt de partida de reflexió de l’acció era establir vincles entre l’Escola i el barri on s’ubica (centre antic) i amb la ciutat d’Olot, per a millorar la percepció que es té des d’aquesta ciutat tant cap a l’escola com cap al barri.

El grup d’alumnat (5 persones) d’una assignatura optativa de 4t grau de disseny van treballar amb la seva professora, el tutor i l’artista, aquesta problemàtica, ja que formava part del contingut del curs.

Tomàs Aragay proposa compartir amb l'Escola l'experiència acumulada al llarg de 8 anys en la direcció i implementació del festival MAPA a Pontós, una experiència en la qual es van desenvolupar múltiples estratègies d'aproximació a la societat civil per a apropar-hi "l'art contemporani ", els seus beneficis i capacitats.

El grup va començar reflexionant sobre el valor de l'Escola, l'única Escola pública amb titulacions de grau superior a la província, i sobre la formació d'un/a artista en contraposició a altres oficis. Es va posar també de manifest la poca integració a la ciutat de l'Escola tant per part de l'alumnat com per part del professorat, i es detallen les característiques de la ciutat d'Olot (48 nacionalitats) i dels seus habitants.

En el curs de la reflexió es va començar a repensar el concepte d'art, el fet que l'art –i també el disseny- estigui a tot arreu; la creativitat a l'abast de tots, i la utilitat de l'art i el disseny com a mitjà d'expressió, crítica, autoconeixement, reflexió, provocació. Es va organitzar una sortida a l'exterior de l'Escola per detectar tot allò que es pugui anomenar “Art” i/o Disseny.

OBJECTIUS:       
- Posar en valor la utilitat de l'art i el disseny i de la pròpia Escola, i el poder transformador de l'art:

O oferint els seus serveis a la població (comerços i particulars), presentant-se com un viver de gent qualificada per a resoldre i/o assessorar en temes de disseny.

ACTIVITATS:     
 
1-.Trobada a les dependències de Bòlit, de totes les entitats participants al projecte Connexió Girona i explicació d’aquest projecte a càrrec de Conexiones Improbables.

2-.Sessió de metodologia de treball, a les dependències de Bòlit, amb totes les entitats participants i tots els artistes.

3-.Dos sessions de col.laboració de treball entre l’Escola i els artistes, a la mateixa Escola.

4-.Presentació pública de resultats a les dependències de Bòlit (l’Escola presenta un esborrany del que serà el resultat final).

5-.Presentació pública dels resultats el dimarts 18 de febrer a les 11h (sala d’actes de l’Escola, Olot): presentació del projecte resultant a la comunitat educativa, al govern local, al barri i a la ciutadania. 

TEMPORITZACIÓ:
En el cas de la col·laboració entre el Bòlit i l’EASD-Olot, l’activitat es va portar a terme durant el primer semestre del curs 2013-2014, de setembre a desembre.HC01 ondaraNOM DEL PROJECTE:
Vegaviana-Gimenells. Memòria Colonitzada

EQUIP COL·LABORADOR:
Centre d’Art la Panera, Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT:
La Panera: Antoni Jové (coordinador) , Roser Sanjuan (Servei Educatiu)
EAM Leandre Cristòfol:  Marta Pallarès (directora),  Oriol Rosell (coordinador cicle fotografia)

ARTISTA CONVIDAT (en cas que n'hi hagi): 
NOPHOTO

CURS O ESPECIALITAT:
GFGS Fotografia, Arts plàstiques i disseny

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
El col·lectiu NOPHOTO (http://www.nophoto.org) a partir de l’experiència en el projecte Vegaviana. Memoria colonizada planteja un taller que pren com a punt de partida la vila de Gimenells, la seva història com a poble de colonització i els records i vivències dels seus habitants

Es un taller de fotografia, però també és: un treball de camp i recerca, un procès de recreació de la memòria col·lectiva i una exposició

OBJECTIUS:
Treballar i prendre contacte amb artistes externs a l’escola per introduir noves metodologies i processos

Vincular les activitats del Centre d’Art la Panera amb l’Escola d’Art Municipal. En aquest cas és una activitat vinculada a l’exposició Campo adentro. Revisió 2010-2013 (08/02/2014-25/05/2014)

Treballar amb el context territorial del Centre d’Art la Panera i l’EAM Leandre Cristòfol, en aquest cas el poble de Gimenells

Realització d’una obra col·lectiva que retornarà a un col·lectiu: el poble de Gimenells. 

Mostra del treball realitzat a internet i en format expositiu a La Panera i als carrers de Gimenells.

ACTIVITATS:

Conferència inaugural a càrrec de l’historiador Vicente Ortín: Els pobles de colonització al Segrià
Dimecres 5 de març a les 18:30. 
Lloc: Centre d’Art la Panera. Pl. de la Panera, 2, Lleida.
Activitat oberta a tot el públic

Taller amb Juan Santos (NOPHOTO)
6,7 i 8 de març
Lloc: poble de Gimenells

TEMPORITZACIÓ:

Inici al març
Exposició online, a La Panera i a Gimenells: maig
Finalització: la generació de material onlinequedarà oberta fins que els integrants del taller ho considerin oportú.HC01 llotjaNOM DEL PROJECTE:
Col·lectivaccions

EQUIP COL·LABORADOR: 
Escola LLOTJA, Sala d’Art Jove, FABRA i COATS Fàbrica de creació, amb la col·laboració en la fase de Seminari de l’Institut de Cultura de Barcelona, d’ESDAP i Sant Andreu Contemporani

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: 
Escola Llotja: Roser Vallès, Benxamí Alvarez i Àngel Martínez en el seminari.
Sala d’Art Jove: equip docent, Rachel Fendler, José Antonio Delgado, Judit Vidiella
Fabra i Coats: Núria Pascual Bruna
l’Institut de Cultura de Barcelona: Carles Giner

ARTISTA CONVIDAT (en cas que n’hi hagi):

El seminari compta amb la presència dels següents ponents, que són artistes, comissaris i/o educadors que treballen actualment al sector artístic local. Inclouen:

Nora Ancarola (Escola Llotja); Alberto Peral (Halfhouse); Mireia C. Saladrigues (artista independent); l'equip directiu de Sala d'Art Jove (Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez); l'equip directiu de Sant Andreu Contemporani (Jordi Pino i els comissaris Pablo G. Polite i Alexandra Laudo); Fito Conesa (comissari independent); Javier Rodrigo (co-director Transductores); Cristian Añó (director Sinapsis) i Aida Sánchez de Serdio (investigadora independent).

A més i mentre duri el curs, hem convidat una sèrie d'artistes convocats aquest any per la Sala Jove a presentar els seus projectes. Tres artistes de la Sala (Pedro G. Torres, Aurelio Castro i Azahara Cerezo) vindran per obrir i compartir amb l'alumnat un diàleg entre el tema del projecte (el patrimoni), els projectes de Col·lectivaccions i els projectes produïts aquest any per la Sala Jove.

CURS O ESPECIALITAT:
Llotja: Escultura, Ceràmica i Pintura.
En el Seminari hi participen alumnes i professors de l’Escola de Deià, alumnes de Massana i a més està obert al públic en general.
Actualmenthi ha 180 matriculats, 50 dels quals participentambé en el taller.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Presentació general del projecte

Si el tema central de la primera edició del projecte durant l'any acadèmic 2012-2013 “Les cartografies urbanes”, ens apropava al context local i immediat per reflexionar al voltant de l'actual èmfasi dels mapes,les genealogies, l’arxiu, les topografies, les fronteres geogràfiques, les territorialitzacions... Aquest any, Col·lectivaccions obre una sèrie de dinàmiques relacionades i no menys importants: la noció de col·lecció vinculada al patrimoni; els criteris polítics, estètics, econòmics, institucionals i culturals que determinen el que es considera patrimoni col·lectiu o no. Jugant amb termes com l'activació d'allò col·lectiu i la seva relació amb el patrimoni i/o la col·lecció no només d'artefactes materials sinó també simbòlics i culturals. Convidem l'alumnat a seguir repensant quins serien els elements del patrimoni de Sant Andreu que consideren fonamentals més enllà dels oficials i institucionals, així com del patrimonials de l’entorn on s'estan formant.

I és que en l'actual context de les indústries culturals (cinema, editorial, disseny, videojoc, música...) l'efervescència d'ofertes de formació en graus superiors en formació artística, amb l'accent en les noves tecnologies, obre tot un debat sobre el patrimoni que Escoles d'Art i Disseny com Llotja han tingut i tenen en el camp de la producció artística, en les diverses disciplines com ceràmica, joieria, gravat, arts aplicades al mur... Així, la noció de patrimoni es vincula a la de capital (simbòlic, material, humà, de sabers, històrics, cultural...)

L’objectiu principal d’aquest projecte educatiu és el de promoure la creació d’una sèrie de projectes crítics que generin i posin en relació sinergies, agents i discursos sobre el teixit cultural i social de la zona de Sant Andreu i l'Escola d'Art Llotja (i potser també amb altres Escoles d'Art que vulguin participar del debat). Així doncs, Col·lectivaccionses centra inicialment en l’anàlisi de concepcions, metodologies i posicionaments teòrics i polítics al voltant de les nocions de col·lecció, patrimoni, col·lectiu (públic i privat), activació social al voltant de la memòria i l'arxiu... Tot revisant projectes artístics, culturals i educatius existents, que abordin aquestes problemàtiques i dilemes. I, en el transcurs de les sessions, es va fomentant l’adquisició d’una visió crítica de patrimoni per tal d’anar adoptant un posicionament personal i situat, alhora que activar els propis projectes de recerca en el camp.

Per una banda, el projecte consisteix en el desenvolupament i implementació d'un mòdul educatiu que s'insereix dins de l'assignatura Escultura, Ceràmica i Pintura. La professora Roser Vallès Cerdà i l'equip docent de Col·lectivaccions format per José Antonio Delgado, Rachel Fender i Judit Vidiella acompanyen els alumnes durant la ideació, producció i exposició dels projectes col·laboratius que responen al tema principal. Durant aquest procés es presta especial atenció a la reflexió constant sobre el procés d’aprenentatge personal i el desenvolupament del propi discurs i projecte de recerca. Es valora la importància del procés i la complexitat de les xarxes, relacions entre idees, agents, contextos, etc. Emfasitzant no només la producció i visibilització d’un artefacte final i tancat en sí mateix fruit d’aquest procés educatiu, sinó també en les estratègies de reconstrucció i visibilització del procés d’aquest projecte educatiu,com a part del procés grupal que ens portarà als diversos projectes de recerca generats.

Per una altra, Col·lectivaccions proposa un seminari obert al púbic sobre contextos de comissariat, formació i producció. Aquesta proposta es dirigeix a artistes, dissenyadors i mediadors emergents interessats en expandir la seva formació, i donar-se a conèixer en diverses experiències, casos pràctics i estratègies relacionades amb la conceptualització, realització i producció d’un projecte expositiu.

OBJECTIUS:

Conceptuals

 • Aproximar-se als conceptes de col·lecció, patrimoni i acció social en el camp de la producció cultural, artística i educativa.
 • Comprendre la complexitat del patrimoni des de la seva deconstrucció crítica.
 • Abordar la relació del patrimoni i la col·lecció, en el context de la societat de la informació, la memòria intangible i les indústries culturals.
 • Conèixer els àmbits temàtics, problemàtiques i metodologies més significatives que s’han abordat en projectes artístics que han articulat la col·lecció, el patrimoni i l'acció col·lectiva com a eixos centrals.
 • Aprofundir en aquests exemples per tal de generar ponts amb els propis projectes de recerca.
 • Aprendre a emprar metodologies de recerca per fer sortides de camp en el context i rastrejar possibles eixos d’interès a cartografiar: passeig situacionista, diari de camp etnogràfic, entrevistes, registres del fora de camp, recull d'objectes...
 • Saber realitzar una investigació elaborant discussions amb el suport de bibliografia teòrica.
 • Comprendre el paper que juga la recerca en les problemàtiques i temàtiques que s’abordaran sobre el context cultural de Sant Andreu i el context actual artístic, educatiu i cultural de les Escoles d'Art com Llotja.
 • Aprendre a localitzar els elements i agents de la xarxa de relacions més significatius en el context.
 • Comprendre i situar els dilemes ètics que implica produir projectes artístics en termes de relacions de poder sobre qui produeix les col·leccions, qui decideix què és patrimoni,discursos i representacions de l’entorn i els objectes i sabers, etc.
 • Prendre consciència de la pròpia situació en aquestes xarxes de relacions socials, i reflexionar sobre possibles vies de transformació, acció, relació, contacte.
 • Ser capaç de reconstruir la recerca en el format (performàtic, videogràfic, sonor, diagramàtic...) més adient i coherent en base al dilema abordat i explorat.

Procedimentals:

 • Fomentar en l’alumnat una actitud responsable i autònoma pel que fa al propi aprenentatge.
 • Afavorir la cooperació i l’aprenentatge mutu tant entre el propi alumnat, com entre l’alumnat i el professorat, tutors...
 • Estimular el diàleg i l’intercanvi d’idees durant les sessions de classe.
 • Iniciar-se en processos de coneixement del context i de recerca de camp com a formes d’aprenentatge concret i contextualitzat.
 • Consolidar l’hàbit de lectura i de recerca i, encara més important, la capacitat d’integrar les lectures en el propi procés d’aprenentatge, de recerca empírica i de producció.
 • Construir una relació col·laborativa i corresponsable del treball a l’aula i en les sortides de camp.

ACTIVITATS:

Fases del projecte

Aquest projecte consta de diverses temporalitzacions i activitats:

 1. a) octubre-desembre de 2014. Per una banda les 11 sessions de formació al voltant de la noció de col·lectivacció. Durant aquest període es convidaran exalumnes del curs passat així com artistes seleccionats a Sala d'Art Jove, els projectes dels quals siguin afins a la temàtica, per tal de veure exemples de com poder generar projectes artístics i de recerca al voltant de la noció de patrimoni i col·lecció. També es farà una sortida de camp a l'espai Halfhouse per ser aquest, un exemple de reconversió de patrimoni a partir de diferents projectes artístics contemporanis.
 1. b) gener-febrer de 2014. Després d'aquest període, l'alumnat tindrà 5 setmanes per a la producció dels projectes artístics en grup. Durant aquesta etapa es realitzaran una sèrie de tutories per assessorar la producció tant del projecte com el text i material que es publicarà al catàleg.
 1. c) 12-14 de febrer de 2014. Un seminari de formació sobre contextos de comissariat, formació i producció, obert també a la resta d'escoles d'art. Durant tres dies, s’obrirà a Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, un espai de formació teorico-pràctica que s’organitza a partir de tres eixos principals: (a) les fases de producció i muntatge;

         (b) la concepció d’un projecte expositiu;

         (c) els diàlegs entre discursos comissarials i educatius.

Aquest programa permetrà aprofundir i ampliar coneixements pràctics i teòrics sobre la posada en circulació d’un projecte artístic en relació a altres peces i en un context expositiu o bé amb una comunitat-context específic.

Per una banda, les ponències als matins compartiran casos il·lustratius que introdueixen les tensions i problemàtiques que emergeixen a l’hora de desenvolupar aquesta línia de treball.

Per l’altra, el taller de les tardes serà un moment expandit on elaborar i posar en pràctica alguns dels coneixements o estratègies compartides a les sessions matinals. El fil conductor del seminari és el de crear una comunitat d’aprenentatge basada en la producció col·laborativa. És una oportunitat de treballar tot el procés professionalitzador a partir de casos reals i de sotmetre a discussió els processos creatius i de producció. La trobada generarà un espai on discutir qüestions de comissariat, discurs, producció, muntatge, difusió, reconstrucció del procés, i generació d’interlocució-formació amb altres agents del context local. S’acreditarà la participació (1 crèdit) i compta amb la participació d'alumnes de Llotja (30), Deia (10) i Massana (10).

La realització d’aquest Seminari és la primera referència del procés de creació d’un marc estable de relacions entre La Llotja i Fabra i Coats – Fàbrica de creació.

 1. d) març-abril de 2014. Els resultats d'aquest procés pedagògic –tant els projectes com el propi procés de producció i formació– es podran veure a l'exposició que es presentarà a l'Escola Llotja a partir del dia 27 de març.
 1. e) Finalment, una publicació editada per Sala Jove, Escola Llotja i Fabra i Coats-Fàbrica de Creació,recollirà aquesta experiència on hi haurà una reflexió sobre l'estat actual de la formació artística d’avui. El llibre tindrà textos escrits pels ponents del Seminari i inclourà informació detallada sobre el projecte educatiu de Col·lectivaccions. El llibre es presentarà a la tardor de 2014.

TEMPORITZACIÓ:
D’octubre del 2013 a l’abril del 2014HC01 gargalloNOM DEL PROJECTE:
Skate Invaders
Skatepark construït i gestionat per joves del barri i taller skates

EQUIPS COL·LABORADORS:
Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo
MAC de Mataró

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: 
EASD. Miquel Aregay
M|A|C. Gisel Noè

ARTISTES CONVIDATS:
Col·lectiu Wet Bun, Col·lectiu Reskate i Siete Láminas

CURS O ESPECIALITAT:
Alumnes d’Il·lustració, Gràfica i Escultura. Serà un procés obert i es desenvoluparà fora del currículum. Hi participaran exalumnes i persones externes.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Impartir un taller d’il·lustració d’skates reutilitzats, la construcció d’un skate park amb dos mòduls, una demostració de patinadors i una exposició del procés i els resultats del taller.

El col·lectiu Wet Bun actualment compta amb una quinzena de membres que són alumnes i ex-alumnes de l’escola.

Alguns d’ells han col·laborat en la imatge gràfica del col·lectiu i aquest any seran dos alumnes de l’escola els qui impartiran el taller d’il·lustració de planxes d’skate. Posteriorment, amb els resultats aconseguits al taller, es muntarà una exposició al Centre Cultural de l’Escorxador de La Salut i a la sala del M|A|C de Mataró.

Proposta està plantejada per a ser presentada:

Badalona: Jornades Nau 3, a l’Escorxador de La Salut,  l’11 d’abril; 

Premià de Mar: Can Santpere, el 12 d’abril; 

Mataró: Lloc a determinar i sala M|A|C de Can Palauet, maig.

Can Santpere. Aquí el col·lectiu d’skaters es suma a un environament juntament amb altres equips de treball, sorgits de les diferents especialitats de l’escola. Dissenyadors gràfics, il·lustradors, escultors, videojoqueis i animadors compartiran les naus de Can Santpere per a treballar-hi de manera transversal.

L’skate park que es planteja aquí ,forma part d’una gran intervenció juntament amb graffitis, mappings, escultures, letterings, música i stop-motions. Tot en una fusió multidisciplinar que ens obligarà a coordinar-nos i treballar en equip.

El disseny, producció i muntatge d’skate parks és una activitat que gestionen grups de joves organitzats a les grans ciutats. Aquest és el cas de Wet Bun. Ocupen espais públics generalment, amb poc ús, el fan “seu” i li donen la funció social que moltes vegades han perdut. Amb tot un seguit de rampes mòbils munten events on es reuneixen gran nombre de joves amb l’excusa de mostrar els seus millors “trucs” i dissenys de les planxes...

“Lo que nos encontramos en una serie de proyectos recientes no es la desmaterialización de la práctica artística, sino un proceso de interacción social mediado por una colaboración física y cognitiva”.

Grant Kester. Repensando la autonomia: la práctica artística colaborativa y la política de desarrollo.

OBJECTIUS:
Desenvolupar pràctiques col·laboratives entre joves de diferents disciplines artístiques i d’àmbits territorials diferenciats.
Potenciar  iniciatives que exploren noves formes de diàleg  i intercanvi. 
Introduir  i relacionar noves constel·lacions d’ actors en els processos de desenvolupament urbà.

ACTIVITATS / TEMPORITZACIÓ:
2 ó 3 sessions. Taller d’il·lustració de planxes prèvies a cada event. Nau 3, Can Santpere, M|A|C
Construcció i muntatge de l’skate park.

Exhibició
Badalona: Nau 3, 11 d’abril.
Premià de Mar:  Can Santpere, 12 d’abril. 
Mataró: a determinar i M|A|C Can Palauet, maig.

Exposició
Producció de la instal·lació dels resultats dels tallers i de les exhibicions prèvies. Nau 3: 11 d’abril, M|A|C Can Palauet Mataró a determinar (maig)
Elements a tenir en compte en la producció. Gravació del procés. Exposició. Edició de material de difusió.

Espais: Nau 3 Badalona, Can Santpere. Premià de Mar, a determinar i Espai M|A|C Can Palauet Mataró.HC01 easdvic diguesNOM DEL PROJECTE:
DIGUES LA TEVA! Taller d'expressió audiovisual

EQUIP COL·LABORADOR:  
ACVic Centre d’Arts Contemporànies i Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic  

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: 
Bruna Dinarès (ACVic), Laura Mas (EASD Vic) , Berta Noguer (EASD Vic) i Elisabet Wenceslao (ACVic)

ARTISTA CONVIDAT:
Les Salonnières [http://www.lessalonnieres.net]
 

CURS O ESPECIALITAT:
1r i 2n de Batxillerat artístic i escènic.

Cicle de Formatiu de Grau Mitjà d'Autoedició.
(52 alumnes inscrits fora d'horari lectiu)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Utilitzant l’art i la comunicació com a eina de cohesió, expressió i denúncia social. Com encarem el futur? Què ens agrada i ens desagrada de nostre entorn?

Els joves participants han decidit els continguts dels seus treballs, a partir de temes de reflexió sobre l'entorn social (la colla, els amics, la comunitat, l'escola, l'entorn, la ciutat, la identitat, les relacions humanes, el futur...)

OBJECTIUS:

- Donar suport als joves per potenciar i exterioritzar el seu pensament i inquietuds de forma creativa. Els joves condueixen el projecte, escullen la temàtica a tractar i s’organitzen en grup per dur a terme la proposta.

- Escollir el focus d’atenció del projecte: si és la comunitat, fer servir les noves tecnologies per donar suport a l’activisme del jovent i el posicionament envers l’entorn immediat. 

- Dotar als participants dels coneixements introductoris als programes d’edició fotogràfica i videogràfica Adobe Photoshop Elements 11 i Adobe Premiere Elements 11. 

- Impulsar la visió que l'art i la comunicació són eines per a la cohesió social.

- Realitzar un treball videogràfic elaborat en grup.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ:

Durant el taller els alumnes aprendran les diferents fases d’elaboració d’un documental:

- Preproducció– Elecció de la temàtica, documentació, planificació, guionatge i storyboard.
Rodatge
Post-producció– Edició i muntatge de la peça final.espai públic catedral 2NOM DEL PROJECTE:
L'Altra Ciutat

EQUIP COL·LABORADOR: 
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, ACVic Centre d’Arts Contemporànies i Departament de Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic.

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: 
Toni Casas (EASD Vic)

ARTISTA CONVIDAT:
Alícia Casadesús i Sol Roca

CURS O ESPECIALITAT:
Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny Gràfic
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts aplicades al mur (Pintura)
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts aplicades a l’escultura (Escultura)
Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica artística

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Reflexió sobre l’espai públic
Treball en equips interdisciplinars
Interrelació de col·lectius (participació ciutadana)
Intervenció artística

OBJECTIUS:
Reflexió sobre l’espai públic
Treball en equips interdisciplinars
Interrelació de col·lectius (participació ciutadana)
Intervenció artística

ACTIVITATS:

 Taller interdisciplinar amb els alumnes de l’Escola d’Art.
 Treball participatiu amb diferents col·lectius.
 Conferència i taula rodona obertes al públic en general:
Conferència: El retorn al lloc i a les geografies emocionals en un context de canvi de paradigma
Joan Nogué (Director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i catedràtic de Geografia Humana de la UdG). Col·legi d’Arquitectes de Catalunya / Delegació d’Osona, 14-11-2103
Taula rodona: Pràctiques artístiques i dinàmiques participatives en l'espai públic
Jordi Canudas (Artista visual i professor de l'Escola Massana), Francesc Magrinyà (Enginyer i urbanista), Jordi Pascual (Investigador, gestor i activista en cultura i sostenibilitat. Professor de la Universitat Oberta. Coordinador internacional de l'Agenda 21 de la cultura). Moderadora: Clara Garí (Directora de la Nau Côclea). Col·legi d’Arquitectes de Catalunya / Delegació d’Osona, 21-11-2103
 Intervencions a l’espai públic de Vic: dies 20, 21 i 22 de desembre
Exposició a ACVic Centre d’Arts Contemporànies: resum del projecte en format expositiu.

TEMPORITZACIÓ:
 25 de setembre: inici del taller a l’Escola d’Art
 20 de desembre: presentació de les intervencions
 28 de febrer: inauguració de l’exposició a ACVic Centre d’Arts ContemporàniesHC01 ondaraNOM DEL PROJECTE:
Lletraferits

EQUIP COL·LABORADOR: 
Centre d’Art la Panera, EASD Ondara

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: 
La Panera: Antoni Jové (coordinador) , Roser Sanjuan (Servei Educatiu)
EASD ONDARA:  Ramon Bordes (director),  Marta Agustí (coordinadora Batxillerat)

ARTISTA CONVIDAT:
Xavier Palouzié

CURS O ESPECIALITAT:
Disseny gràfic, batxillerat d’arts plàstiques

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Vincular la programació expositiva del centre d’art amb el taller d’artista que es realitza des de fa alguns anys amb aquesta escola, primer emmarcat dins del Comenius, actualment, compartint financiació del taller.

Enfortir la relació establerta entre l’escola i el centre d’art contemporani, a partir de diferents àmbits, propostes i col.laboracions.

 OBJECTIUS:

- Establir contacte i processos d’experimentació amb artistes externs a l’escola per introduir noves metodologies. Metodològicament trobem molt important que l’alumne de batxillerat d’arts plàstiques pugui treballar “colze amb colze” amb professionals del món artístic, per d’aquesta manera connectar l’aula amb la realitat artística d’avui en dia: professionals, museus, centres d’art etc.

- Vincular programació expositiva amb treballs posteriors dels alumnes.

- Actualment i fins el 25 de maig al Centre de Documentació de la Panera l’exposició en curs és Lletra d’estudi, una mostra de treballs seleccionats en les diferents edicions del màster de Tipogragia avançada de l’escola Eina, que venen realitzant des del 2003.

Mostra dels treballs en exposició anual Jornades de Portes Obertes

ACTIVITATS:

Sessions prèvies al taller, introductòries a la tipografia a càrrec de la professora de disseny, Antonieta Tomás.

Taller de tipografia intensiu amb Xavier Palouzié. Introducció i experimentació a la tipografia.

Realització d’un projecte comú que es produiria el segon dia amb l’objectiu de tenir una serie de cartells per

fer una exposició

Visita al Centre d’Art la Panera

Mostra del resultat en exposició

TEMPORITZACIÓ:
març-abril - setembreHC01 paneraNOM DEL PROJECTE:
 
Art i gènere o com lluitar amb els esterotips

EQUIP COL·LABORADOR: 
Centre d’Art la Panera, Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

TUTORS PER PART DE CADA ENTITAT: responsables per part de cada entitat implicada:

La Panera: Antoni Jové (coordinador) , Roser Sanjuan (Servei Educatiu)
EAM Leandre Cristòfol:  Marta Pallarès (directora),  Eduard Serra (coordinador de l’escola), Matilde Mayoral (professora il·lustració)

ARTISTA CONVIDAT (en cas que n'hi hagi): 
Marina Núñez

CURS I ESPECIALITAT:
Il·lustració

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

El taller ART I GÈNERE O COM LLUITAR CONTRA ELS ESTEREOTIPS  s’ha organitzat des del Casal de la Dona, el Centre d’Art la Panera i l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, i s’ha impartit per l’artista Marina Núñez.

Aquest s’ha estructurat a través de sessions teòriques en grup impartides per l’artista, sota l’objectiu d’investigar com els i les artistes lluiten contra els estereotips de gènere a partir de les imatges, per passar a una part pràctica individual, en què l’alumnat ha d’explorat com aplicar els conceptes teòrics apresos. 

Fruit d’aquests dies de taller i de posteriors sessions de treball amb el professorat de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol, s’han seleccionat algunes de les imatges resultants, per convertir-les en una edició especial, en motiu del Dia de la Dona del 2014.

OBJECTIUS:

El taller s’ha ideat partint d’un tema molt característic en l’obra de Marina Núñez com és l’art i el gènere, amb l’objectiu d’impulsar treballs artístics què incloguin els següents temes:

- Els estereotips i els/les artistes que es dediquen a deconstruir-los amb imatges.

- Sobre com l’art feminista s’ha dedicat a subvertir els estereotips de gènere.

- Presentació obre el treball de l’artista en clau als estereotips que ataca i quins proposa en els seus treballs. 

TEMPORITZACIÓ:

15 dies, entre els quals tres dies intensius de Taller amb Marina Núñez.
Estàs aquí:Inici Hibridacions i Contextos HC01 PROJECTES PARTICIPANTS