Hibridacions i Contextos

HC04 PROJECTES PARTICIPANTS

tapies HC 04Projectes dels centres i escoles d'art participants a HC04.

ACVic Centre d'Arts Contemporànies, Universitat Autònoma de Barcelona i Museu d’Història de Barcelona - Institut Celestí Bellera i MACBA - Escola d'Art i Superior de Disseny Deià, Arxiu Històric de Roquetes. Nou Barris i Laboratori d'Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge – Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic i Arts Santa Mònica - Escola d'Art i Disseny d'Amposta i Lo Pati Centre d'Art Terres de l'Ebre - Escola Superior d’Art i Disseny Llotja i Fundació Antoni Tàpies - Escola Massana Centre d’Art i Disseny, MACBA i Mercat de la Boqueria - Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol, Menjador Social i Centre d’Art la Panera - Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, Arts Santa Mònica, Fundació Catalunya Europa i  Ajuntament de Badalona - Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, Companyia de Circ Passabarret - Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella, Tecla Sala i Tricinium  


foto adoberies baixa resolucioNom del projecte: 
Scanning Adoberies: paisatges urbans ordinaris, patrimonis emergents

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
ACVic Centre d'Arts Contemporànies i International Master’s Degree in Landscape Intervention and Heritage Management, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, Dept. de Geografia) i Museu d’Història de Barcelona, MUHBA

Tutors responsables per part de cada entitat implicada: 
Francesc Muñoz

Curs o especialitat implicada: 
Intervenció sobre el paisatge urbà

Nombre de participants: 15

Descripció del projecte:
El projecte planteja una recerca explorativa sobre un paisatge urbà concret: els barris d’adoberies a la ciutat europea. A partir d’una diagnosi i avaluació dels seus elements de configuració urbana i del seu estat actual es proposa el desenvolupament d’estratègies i accions per tal de reciclar un paisatge urbà ordinari en clau patrimonial.

Objectius: 
Proposar una nova ‘caixa d’eines’ pel que fa al tractament paisatgístic dels teixits històrics a la ciutat europea.

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:

 • Diagnosi del barri de les adoberies a Igualada.
 • Diagnosi del barri de les adoberies a Vic.
 • Diagnosi de l’adoberia remanent en el cas de Granollers.
 • Diagnosi del carrer del Balç a Manresa.
 • Escaner europeu: selecció i documentació de casos de barris d’adoberies a diferents ciutats europees.
 • Definició de l’estat de la qüestió pel que fa al reciclatge urbà dels barris d’adoberies a partir de l’anàlisi dels casos que hagin tingut un projecte de regeneració urbana o transformació.
 • Proposta d’estratègies i accions en el cas dels barris d’adoberies seleccionats a Catalunya.celesti bellera HC 04Nom del projecte:
"Cos i performance: El cos com a epicentre de l'acció"

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
Institut Celestí Bellera i MACBA

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Celestí Bellera: Anna Estany
MACBA: Ariadna Miquel, coordinadora d'Educació 

Temporalitat: novembre 2016 - març 2017

Artista convidat: 
Jordi Ferreiro: artista-educador. Va fer una "Visita performativa" al MACBA.

Marta Galán:artista-educadora. La vem convidar a compartir una jornada de reflexió i pràctica performativa al MACBA amb els alumnes. També va fer col·laboracions puntuals, però no s'han d'entendre com una COL·LABORACIÓ en majúscules perquè no ha fet un seguiment de tot el procés de treball ni l'ha conceptualitzat, sinó que les propostes han vingut dels propis alumnes. 

Curs o especialitat implicada: 45 alumnes de batx. disseny + 15 alumnes batx. escènic

Descripció del projecte:
El projecte pren com a punt de partida el programa educatiu Acció i teatralitats dissidents. Posa l´èmfasi en una sèrie d´obres seleccionades de la col·lecció MABCA que es caracteritzen per la utilització de procediments performatius, ja sigui durant el procés de creació/producció de l´obra com en la seva presentació pública.

El projecte es centra en obres que utilitzen procediments performatius: pràctiques indisciplinades, sense codis definits, permeables a influències visuals, musicals, escèniques, i també a processos de la vida quotidiana, de la cultura popular i de l’activisme social o de gènere. Es tracta de procediments fonamentats en l’acció, la copresència artista-espectador, la permeabilitat respecte al context de presentació, el retorn al cos i a l’expressivitat, la potència de l’acte en directe, la irrupció del real i l’atzar i, fonamentalment, la desmaterialització dels processos i dels resultats artístics.

El projecte proposa una lectura crítica que evidencia la transcendència de les pràctiques performatives en les arts visuals, les arts escèniques, el videoart o l’activisme social, i subratlla moments i autors paradigmàtics que reconstrueixen un teixit complex, més enllà d’una lectura cronològica lineal. Treballar amb el cos i la performance ens permetrà proposar esdeveniments, activitats o cossos que fan coses, en contraposició a la representació naturalista, il·lusòria i objectual.

Objectius:

Connectar les pràctiques performatives amb els interessos i les necessitats educatives (i expressives) dels joves, i relacionar-les amb la seva manera d´habitar el món. Una necessitat d´identificació, pel que fa a la identitat, que moltes vegades es manifesta amb pràctiques performatives vinculades a l´acció, al cos revoltat en acció, a l´exhibició i a una certa teatralitat desmesurada, al desbordament pel que fa al comportament social, a la dissidència estètica a la recerca d´una estètica pròpia o d´una estètica de grup, del seu grup, etc.

- Saber definir què és una pràctica performativa i quines són les seves característiques.
- Conèixer i analitzar el vocabulari específic relacionat amb les pràctiques performatives.
- Reconèixer l´herència immaterial que han deixat les pràctiques artístiques del passat en les pràctiques artístiques actuals.
- Tenir una actitud oberta, curiosa i respectuosa cap a tot tipus de manifestacions artístiques i saber-les analitzar i contextualitzar

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:

A través de sessions pràctiques amb artistes, visionat d'obres tant de la Col·lecció MACBA com d'altres referents històrics, i de la reflexió col·lectiva, els alumnes són convidats a participar en la creació d´una experiència performativa a les sales del museu en diàleg amb les obres de la col·lecció exposades i en co-presència amb el públic.

Previsió calendari (dates pendents):

Sessió 1. Visita a l'exposició Col·lecció MACBA 31

Sessió 2. Sessió de treball a l'aula, post visita: referents artístics i escènics de la performance

Sessió 3. Sessió a l'aula: visionat del projecte L'hemisferi dret. Càpsula Miralda

Sessió 4. Visita al MACBA a l'exposició Miralda MADEINUSA

Sessions 5 i 6 . Sessions de treball a l'aula per pensar una acció col·lectiva a partir de reflexions individuals. 

Sessió 7. Sessió al MACBA, amb Marta Galán (pendent de confirmar).

Sessió 8. Anar a veure un espectacle sobre performance, amb Marta Galán (pendent de confirmar).

Sessió 9. Sessió a l'aula per preparar la presentació pública de la performance col·lectiva.

Sessió 10. Presentació de l'acció 

 deia HC 04Nom del projecte:
Deià a Canyelles / Nou barris

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:

ESDAP Barcelona Deià, Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris i Laboratori d'Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:

ESDAP  Barcelona Deià:  Joan Vila Puig Morera
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris: Laboratori d'Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge

Contacte:
Joan Vila Puig Morera

Curs o especialitat implicada:
Tercer curs dels Estudis Superiors en Disseny, especialitat de disseny d'interiors.
Assignatura: Optativa de tècniques artístiques. Institució cultural: interacció, creació, intervenció.
L'assignatura correspon al 2n quadrimestre, de febrer a juny 2017.

Nombre de participants:
10 estudiants

Descripció del projecte:
El curs 2016 – 2017 l'Escola d'Art i Superior de Disseny Deià trasllada la seva seu del barri de Porta al de Canyelles en el mateix districte de Nou Barris.
No hi ha una gran distancia, entre les dues ubicacions, però serà per la comunitat educativa del centre una situació important de transformació. Després de més de 25 anys d'utilitzar un edifici i d'adequar-lo a les necessitats d'una escola d'art i disseny, se'ns ofereix un nou edifici escolar que havia passat per diferents usos escolars i que ara, ha estat rehabilitat per acollir una escola de disseny. A més d'adaptar-nos a un nou edifici, haurem d'integrar-nos a un altre barri amb totes les seves singularitats.La vocació de l'EASD Deià, ha estat sempre establir un diàleg i una implicació amb les persones i entitats que han constituït el nostre context immediat. Així hem realitzat col·laboracions de tots tipus amb entitats públiques o privades amb les quals a partir de la disciplina del disseny es comprometien apostes conjuntes.
En aquesta nova situació continuarem amb aquesta implicació de servei des del disseny i com escola pública.Volem aprofitar les circumstàncies d'aquest canvi com un motiu de valuós aprenentatge. Plantejar als nostres estudiants, que siguin ells els que ens proporcionin les informacions i la descoberta dels valors que aquesta nova ubicació de l'escola ens proporciona.
Amb l'assignatura Institució cultural: interacció, creació, intervenció, treballarem la nova relació amb el barri d'acollida, amb l'ajut d'una important entitat cultural del districte: L'Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris.Comptarem amb el seguiment i suport d'un centre d'art, el Laboratori d'Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge.A partir d'aquestes peces els estudiants desenvoluparan una informació i uns continguts que hauran de retornar al conjunt de la comunitat educativa de l'escola i que es compartirà també amb els veïns del barri de Canyelles.

Objectius:

-Assumir el trasllat de l'Escola Deià al barri de Canyelles com un procés d'aprenentatge.

-Treballar amb l'ajuda de l'Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, la informació i el coneixement de la situació contextual de l'Escola, a partir d'ara. 

-Integrar aquesta dinàmica pedagògica i el seu desenvolupament en el Laboratori d'Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge, per tal de reforçar i contrastar el procés d'aprenentatge. 

-Realitzar un retorn de tot el procés a la comunitat educativa de l'Escola Deià i al veïnat  del barri de Canyelles, de la manera i en les circumstàncies que es consideri millor. 

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:

1-Anàlisi dels barris de Canyelles, Verdum i Roquetes al Districte de Nou Barris de Barcelona.

2-Treball de recerca i documentació amb l'Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris.

3-Disseny de la comunicació i retorn a la comunitat educativa de la recerca i creació desenvolupada.

 


 

easd HC 04Nom del projecte:
“no tan(ts) porcs...” amb Curro Claret
dins de fem-ho junts, Do It Together de Glòria Picazo a Arts Santa Mònica

 Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic i Arts Santa Mònica

Tutors responsables per part de cada entitat implicada: Marià Dinarès,Carmen Garcia i Ferran Blancafort – Curro Claret, Glòria Picazo i Laia Ramos

Artista convidat: Curro Claret

Curs o especialitat implicada: 2n del Cicle Formatiu de Pintura i 4rt de Disseny Gràfic

Nombre de participants: 8

Descripció del projecte: 
No tan(ts) porcs... Cria porcina a Osona; noves mirades i noves maneres.

Objectius: conscienciar de la importància d’una industria que genera un impacte ambiental, social i econòmic molt important. 

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:
Presentació de resultats a Arts Santa Mònica el 19 de gener.

 


 

lo pati HC 04Nom del projecte:
Traços de riuades

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
ESARDI Escola d'Art i Disseny d'Amposta i Lo Pati Centre d'Art Terres de l'Ebre

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
ESARDI - Àrea de Pintura i Art Mural: Antònia P. i Ripoll 
Lo Pati - Centre d'Art Terres de l'Ebre: Alfred Porres Pla 

Curs o especialitat implicada:
Pintura i Art Mural

Descripció i objectius del projecte:

El projecte que cada any L’Aula al Pati i ESARDI realitzem amb els estudiants de Pintura i Art Mural en el marc del programa Hibridacions i Contextoss’articula al voltant d’un conjunt de característiques i intencions que hem definit i consolidat al llarg d’aquests darrers anys. A grans trets, ha de ser un projecte que:

 • es desenvolupi en un pla de col·laboració amb les noies i els nois implicats,
 • involucri altres comunitats del territori (específiques o ciutadania en general) a través de la participació activa en alguna fase del procés (recerca, documentació, producció, exhibició),
 • intervingui l’entorn proper (espai urbà, paisatge, etc.),
 • promogui la interacció i l’intercanvi,
 • generi reflexions crítiques sobre les relacions que establim amb els altres i amb l’entorn.

Enguany, el focus del projecte l’hem situat en la ciutat d’Amposta i en la seva relació amb el riu Ebre. El riu ha estat i és un eix vertebrador de la vida al territori, no només per la seva importància cabdal en l’equilibri natural del delta sinó també perquè històricament bona part de l’activitat econòmica, social i cultural s’ha articulat al seu voltant.  Les riuades, els senyals i la memòria. El riu ocupa l’espai humà, els humans ocupen l’espai del riu…? La relació amb l’aigua, l’ús, el canvi, fins on la continuïtat?

Activitats i temporització:

L’estructura del projecte segueix el guió d’altres anys:

 1. Definició de la temàtica.
 2. Recerca d’informació: fonts documentals, persones i col·lectius que poden col·laborar, etc.
 3. Organització de la informació i definició de la intervenció artística a realitzar.
 4. Proposta artística d’intervenció a l’espai públic.

 


 

tapies HC 04Nom del projecte:
Món Tàpies per a majors de 60 anys 

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
Escola Superior d’Art i Disseny Llotja i Fundació Antoni Tàpies

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Escola Llotja: Judith Gabriel
Fundació Tàpies: Rosa Eva Campo

Artista convidat:

Curs o especialitat implicada: 
Ensenyaments Superiors de Disseny
Assignatura: Projectes Interdisciplinaris
Especialitats: gràfic, interior, moda i producte.

Nombre de participants: 72 + 8 professors (2 per especialitat)

Descripció del projecte:
L’assignatura: L’assignatura de Projectes Interdisciplinaris s’estructura en un projecte únic que es treballa en grups formats per vuit alumnes (preferiblement, dos de cada especialitat). 

La interdisciplinarietat és entesa no com una suma o acumulació independent de les diferents especialitats, sinó com un entreteixit de les mateixes. Així, el fet de treballar en grups interdisciplinaris té el doble objectiu de compartir coneixements específics d’altres disciplines i d’aprendre a formar part d’un procés participatiu, on els diferents membres han de donar una resposta conjunta al repte real d’un encàrrec presentat a l’inici de l’assignatura.

El grup ha de ser capaç doncs, de planificar, gestionar i establir les estratègies per resoldre els problemes que puguin aparèixer. Amb aquesta metodologia s’incideix de manera directa sobre les habilitats comunicatives i la necessitat d’aprendre a valorar les aportacions de tothom i a consensuar les decisions per tal de poder arribar als resultats que es demanen.A banda, en el temps destinat a cada especialitat, on els alumnes están separats, es treballen diferents aspectes o treballs relacionats amb el projecte de grup.

Encàrrec: Dissenyar una experiència per a majors de 60 anys a la Fundació Antoni Tàpies.

Aquesta experiència ha de ser un element mediador que aspiri a comunicar i afavorir la comprensió d’algun aspecte concret del món de Tàpies. No pot ser una activitat passiva, únicament contemplativa, sinó que ha d’haver-hi algun tipus d’interacció per part dels usuaris. Pot ser en forma d’activitat, recorregut, acció, happening, etc.

Cada grup interdisciplinar dissenya una experiència que té l’objectiu de comunicar un concepte relacionat amb Tàpies i que haurà de portar-se a terme la setmana del 8 al 14 de maig, implicant la gestió necessària per aconseguir un grup de persones majors de 60 anys.

El 24 de maig es farà la presentació de totes les experiències realitzades mitjançant un visionat d’audiovisuals que tindrà lloc a l’auditori de la Fundació Tàpies.

Objectius:

L’objectiu principal de l’experiència és comunicar algun aspecte de l’obra o la persona d’Antoni Tàpies, així com de la seva Fundació. Ha de ser una visió positiva, pensada com una activitat organitzada per la mateixa Fundació.

Cada grup de treball interdisciplinari ha de realitzar un relat propi, que sorprengui per la seva originalitat.

El concepte ha de quedar reflectit al muntatge de l’activitat, els estudiants escullen el grau de visibilitat (dimensió gran, mitja o petita).

Els muntatges han de ser concebuts des d’un punt de vista de màxima optimització pel que fa a l’economia de mitjans, sostenibilitat i practicitat de muntatge i emmagatzematge.

Es pretén:

 • Comunicar algun aspecte del món Tàpies, entès com un concepte obert que pot abastar l’obra, la persona, la Fundació, etc. 
 • Realitzar un relat propi, que sorprengui per la seva innovació.
 • Adequar-se a l’usuari (major de 60 anys), estudiant les seves necessitats i desitjos.
 • Optimitzar els recursos i mitjans del projecte.
 • Valorar aspectes de sostenibilitat al llarg del projecte.
 • Estudiar la optimització i practicitat del muntatge i del emmagatzematge.

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:

Conferències (xerrada de les coordinadores de projectes educatius de la Fundació Tàpies, Rosa Eva Campo i Maria Sellarés). 

Alguna altra per determinar… Conferència d’entitat?? de gent gran??

Visites guiades a la Fundació.

Etapa 1: presentacions conceptuals de les propostes.

Etapa 2: creació del projecte.

Etapa 3: desenvolupament i comunicació del projecte. 

La setmana del 8 al 14 de maig, els diferents grups posaran en pràctica les seves experiències a la Fundació Antoni Tàpies. 

El 24 de maig es farà una presentació de totes les experiències realitzades mitjançant un visionat d’audiovisuals que tindrà lloc a l’auditori de la Fundació Antoni Tàpies.

 


 

massana HC 04Nom del projecte:
El mercat de la Boqueria. El context com a laboratori artístic. 

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres. col·laboradors:
Escola Massana Centre d’Art i Disseny, MACBA i Mercat de la Boqueria de Barcelona 

Tutors responsables per part de cada entitat implicada: Contacte:

Escola Massana: 
Isabel Banal i Jordi Canudas 

MACBA: 
Ariadna Miquel i Yolanda Jolis

Artista convidat: 
Antoni Miralda. Va compartir un matí amb els alumnes aportant la seva opinió sobre els diferents projectes, en un moment encara de procés.

Curs o especialitat implicada:
Assignatura Metodologia Projectual d’Art 
3r de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB

Nombre de participants: 
40 alumnes

Nombre de participants que assistiran a la jornada inicial al MACBA el dia 23 de novembre: 
8 alumnes + 1 representant professorat

Descripció del projecte:
El projecte treballarà a partir de l’anàlisi i la lectura del que suposa el ric i complex context del Mercat de Sant Josep o Mercat de la Boqueria de Barcelona, per a continuació desenvolupar diversos projectes des de les pràctiques artístiques en diàleg amb aquest context específic. Es prendrà com a referència el treball de l’artista multidisciplinari Antoni Miralda, del qual enguany es presenta una gran exposició al Macba: MIRALDA MADEINUSA entre oct. 2016 i abril 2017, i el qual des de 2015 ha inscrit el seu projecte FoodCulturaal Mercat de la Boqueria (FoodCultura Satèlit Boqueria).

Objectius:
Intensificar els vincles entre estudiants d’art de l’Escola Massana i la institució MACBA.

Saber desplegar processos de “treball de camp” en contextos específics. Saber fer recerca. 

Fomentar una actitud d’anàlisi i esperit crític sobre el que avui representa la mercantilització de l’alimentació en l’escala local i global; tenint com a lloc d’experimentació el context del Mercat de la Boqueria.

Propiciar el desenvolupament de treballs i projectes artístics en equip i amb el rigor necessari.

Saber mostrar i comunicar adequadament els projectes. Experimentar l’adequada instal·lació i comunicació dels projectes artístics realitzats.

Confrontar el treball realitzat en entorns professionals més enllà del context acadèmic. 

Activitats i accions que es duran a terme i temporització d’aquestes:
Els treballs al voltant del “MERCAT DE LA BOQUERIA. El context com a laboratori artístic” es portaran a terme en el 1r semestre del curs, entre el 3 de novembre de 2016 i el 19 de gener de 2017. Especifiquem les activitats més destacades.

Data: Dijous 3 novembre 2016

Lloc: Escola Massana i Mercat de la Boqueria (Barcelona)

Activitat: Presentació de la proposta i inici del treball de camp al mercat de la Boqueria. 

Persones implicades: els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, i el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas.

Data: Dijous 10 novembre 2016
Lloc: Mercat de la Boqueria

Activitat: Visita comentada al mercat de la Boqueria, i al projecte Food Cultura Satèlit Boqueria.

Persones implicades:visita conduida per Conchi Blanco (directora del mercat de la Boqueria IMMB) i Òscar Ubide (Gerent de l’Associació de comerciants de la Boqueria). Visita comentada a l’espai Food Cultura Satèlit Boqueria conduida per Juan David Galindo (membre de l’equip Food Cultura Boqueria).

Assisteixen els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. També Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’educació MACBA).

Data: Dijous 17 novembre 2016
Lloc: MACBA

Activitat: Visita comentada a l’exposició MIRALDA MADEINUSA i al Centre d’Estudis i Documentació MACBA.

Persones implicades: visita a l’exposició conduida per personal de l’equip educació i restauració del MACBA. Visita al Centre d’Estudis i Documentació MACBA conduida per Marta Vega responsable de la biblioteca.

Assisteixen els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art i el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. 

Data: Dijous 15 de desembre 2016

Lloc: MACBA

Activitat: Posada en comú “En quin moment es troba el projecte” per part dels diferents equips de treball.

Persones implicades: Els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. Comparteixen la sessió Antoni Miralda (artista), i Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’educació MACBA).

Data: Dijous 19 de gener 2017

Lloc: MACBA

Activitat: Presentació i debat dels projectes realitzats per part dels diferents equips de treball.

Persones implicades:
Els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. Comparteixen la sessió Antoni Miralda (artista), i Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’educació MACBA).

 saleta HC04Nom del projecte:
La Saleta 

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
EAM Leandre Cristòfol, Menjador Social i Centre d’Art la Panera

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Marta Pallarés, Alba Pirla, Roser Sanjuan i Antoni Jové

Artista convidat:
Jordi Lafon i Gelen Geleton

Curs o especialitat implicada:

Cicle il·lustració

Taller Jordi Lafon:
Esther Albareda, Alexandra Barticel, Sara Donoso, Javier Galindo, Joan Giralt, Natàlia Gómez, Josep Ma Monrabà, Alex Muñoz, Thor Sanabria, Roger Solans i Patrícia Soria

Taller Gelen Geleton:
Alexandra Barticel, Marta Casado, Alba Cazorla, Cristina Creus i Laura Mercado

Objectius:

L’aliança d’un servei d’atenció a necessitats bàsiques (Menjador social) amb una escola d’art (Escola d’art Municipal Leandre Cristòfol) i un centre d’art contemporani (Centre d’art La Panera) és possible, posant en valor les necessitats estètiques i la sensibilitat en totes les seves manifestacions.

Així neix la “La saleta de la Panera”. Una nova forma d’entendre les necessitats de les persones i la interacció entre l’àmbit social, el cultural i l’artístic.

Entenem la cultura en construcció, en constant transformació, per això al bell mig del centre històric de Lleida, en el triangle cultural de la Panera, generem dinàmiques entre la població que fa un ús del barri lúdic i cultural i les persones que hi resideixen o que utilitzen serveis de caire social fins ara marginals.

On està escrit que un menjador social no pot esdevenir sala d’art amb línies expositives contemporànies? O que les persones del barri no poden implicar-se en projectes artístics participatius juntament amb els usuaris de l’alberg i alumnes de l’Escola Art Leandre Cristòfol?

Per això endeguem l’aventura cultural i social en simetria amb l’entorn, oberta al barri i a la ciutat, on els resultats i els seus processos generadors de noves dinàmiques enriquiran tots els àmbits que impulsen la iniciativa i les seves persones.

Activitats i accions que es duran a terme i temporització d’aquestes:

Jordi Lafon #Crisscrossing Lleida

Inauguració 21 de desembre

Durant 8 sessions des del 23 de novembre fins el 15 de desembre, s’ha realitzat aquest projecte en el què hi han participant 20 persones, entre alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i usuaris de La Saleta. És un projecte que combina diferents registres propis de la tradició artística. D’una banda pren com a referència el fet de caminar com a pràctica estètica, per tal d’aprofitar les accions i conseqüències que se’n deriven, com per exemple l’observació i la reflexió sobre el nostre entorn; i de l’altra banda, incorpora l’ús de la fotografia digital per utilitzar-la com a    punt de partida      per tal d’observar i generar un registre gràfic a partir de l’acte de caminar a la deriva pels carrers de Lleida.     

 Finalment fa ús del dibuix com a sistema universal de representació. L’experiència de dibuixar esdevé un assaig col·lectiu, de la mateixa manera que ho ha estat tot el recorregut. Caminar, observar i registrar mitjançant la fotografia digital és el punt de partida per realitzar la memòria gràfica que es transformarà en un gran mural de dibuixos a llapis sobre algunes parets a l’entorn de la Saleta de la Panera, a través de repassar les projeccions de les fotografies que s’han realitzat prèviament en les derives per Lleida.   

Criss-Crossing#Lleida  utilitza el dibuix com a sistema universal de representació serveix per aglutinar les experiències entrecreuades dels participants, que en aquesta ocasió són persones sense llar usuàries de la Saleta de la Panera i els alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida.

Gelen Geleton. Millor en grup!

Inauguració 25 d’abril

Durant 3 sessions, 15, 16 i 17 de març es realitzà aquest taller a càrrec de l’artista Gelen Jeleton en el què hi participen 20 persones, entre alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i usuaris del “La Saleta de la Panera, Equipament Social”, un taller on es creà una línia de samarretes i gorres, què després es mostraran en un format expositiu a La Saleta, seguint la programació de mostra de projectes artístics col·laboratius.

El motiu de selecció d’aquesta artista és per la seva participació en l’exposició de l’EAM Leandre Cristòfol “Body & Games” a cura de Pilar Bonet i Maria Múñoz sobre objectes d’artista i edicions especials, en què Gelen Jeleton està present en unes teles de “Degénero Edciones” i per la seva trajectòria com a dibuixant i professora de disseny gràfic amb la creació d'un arxiu fanzines, de samarretes, xapes i pegats en què es treballa aquest missatges en diversos suports.

 


 

pau gargallo HC 04Nom del projecte:  
Expressió de dades i accions de divulgació i contrast

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
EASD Pau Gargallo, Arts Santa Mònica (programa Interfícies), Fundació Catalunya Europa i Ajuntament de Badalona

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Pau Gargallo: Maria Moll, Miquel Aragay, Ingrid Màrquès.
Arts Santa Mònica: Laia Ramos, Javier Rodrigo, del Programa Interfícies del centre.

Contacte: 
EASD: Paulina Muxart
Interfícies: Laia Ramos

Curs o especialitat implicada:
2n Esdap de Disseny gràfic (16/17) i 4rt Esdap de Disseny Gràfic (17/18)

Nombre de participants:  14 de 2n, 13 de 4rt

Descripció del projecte:
1era part: projecte d’esquemàtica. Expressió gràfica de dades de l’àmbit polític econòmic: PIB-SPI). 2na part: ideació i desenvolupament d’accions sobre el territori.

Objectius:
Facilitar la comprensió i reformular l’expressió d’unes dades de tipus social publicades darrerament. I posar èmfasi en algun aspecte que  interessi a l’alumnat especialment per expandir-lo a través d’accions concretes.

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:

 1. Un mes per entendre i plasmar gràficament les dades. Prèviament un economista els les explicat.
 2. Tria de l’ímput sobre el que es durà a terme l’acció de contrast i interacció en el propi territori (concreció de l’escala).
 3. Acció/projecte de socialització

 


 

tarragona HC 04Nom del projecte:
Va de circ

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:
EADT (Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, Àrea de Pintura i Àrea De fotografia) i Companyia de Circ Passabarret (Valls)

Tutors responsables per part de cada entitat implicada: 
EADT (Àlvar Calvet i Silvia Itúrria), Passabarret (David Sancho) i Sala Sant Roc

Contacte: Àlvar Calvet

Artista convidat: Ana H. Del Amo 

Curs o especialitat implicada:
 2on d’Arts Aplicades al Mur (des d’un dels crèdits del mòdul anomenat “pintura expandida”) i 2on de fotografia.

Nombre de participants: 23 alumnes

Nombre de participants que assistiran a la jornada inicial al MACBA el dia 23 de novembre: 2 professors i uns 20 alumnes

Descripció del projecte: 
Tal com vam exposar al Vic, es tracta d’un projecte obert que es troba en els inicis. Volem entrar en l’experiència i el món del circ per tal de treure’n aspectes a relacionar amb el pictòric i el fotogràfic, hibridant-nos a 3 bandes. Sense voler tancar el projecte calculem que podem desenvolupar una sèrie de treballs en relació interactiva amb el circ o com a elements utilitzables i per altra part una sèrie d’elements possibles d’ésser exposats des de la visió del fet l’artístic, però els uns i els altres (elements executats i elements possibles d’exposar) poden situar-se en un costat o en un altre (en el de la observació o en el de la utilització i la interacció).

Objectius:
L’experiència real plural (expositiva, relacional, el treball de camp), el relacionar-se des de dos cicles del mateix centre, relacionar-nos en un àmbit d’interès però fora del fet artístic.

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes: 
Primeres visites a la Cia. Passabarret (la següent és el dia 8 de novembre a les 15h. Fins les 18h.). A partir de la primera setmana de gener es realitzarà un curs de tres dies amb l’artista extremenya Ana H. Del Amo que intentarem relacionar amb la temàtica del circ: a partir dels seus objectes i cap al pictòric i del pictòric cap al món del circ. Calculem que a finals de gener estarà acabada l’activitat ja que la proposem com un exercici concret.

 


 

serra abella HC 04Nom del projecte:
Concert Híbrid: Tri-So-Graf

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s) d’Art, Espai(s) i altres col·laboradors:

EASD Serra i Abella, Tecla Sala i Tricinium: trio vocal compost per dos tenors i un baríton-baix que treballa principalment el repertori renaixentista ibèric.

Contacte:
Blanca Castelltort, Isabel Codina i Anna Ruiz

Artista convidat: Tricinium

Curs o especialitat implicada:

 • 4art de grau en disseny gràfic assignatura: Muntatges efímers, 
 • 4art de grau en disseny gràfic assignatura: Audiovisual aplicat a l’espai escènic
 • 2on de CFGS de Fotografia

Nombre de participants: 32 alumnes

Nombre de participants que assistiran a la jornada inicial al MACBA el dia 23 de novembre: 
8 alumnes i 3 professors

Descripció del projecte: 

Concert Híbrid: Tri-So-Graf, és un projecte de disseny i realització d’un espai escènic en el qual participen l’escola d’art i disseny Serra i Abella i el trio vocal de música antiga Tricinium, per elaborar una instal·lació i una exposició sobre les conceptes treballats a partir de cançons del renaixement espanyol amb la col·laboració del centre d’art Tecla Sala.

La col·laboració amb el Tecla Sala ens permet disposar d’un doble dispositiu. Per una banda, una instal·lació per aconseguir una recreació de l’experiència audiovisual que suposa una nova lectura escènica d’un concert d’aquestes característiques. Per altra, és l’oportunitat dels alumnes de compartir un procés de disseny amb el públic, obrir la metodologia creativa i el procés de treball que sovint resten opacs en el resultat final.

El disseny escènic i expositiu es pensa com un punt d’encontre entre l’espai real i l’espai virtual creat per les projeccions, en un terreny híbrid entre música, escultura, vídeo i fotografia. S’entén l’espai com un territori on experimentar gràficament.

El concepte que vertebra el projecte, és el d’organicitat i verticalitat. Els tres conjunts de cançons fan que cadascuna produeixi una sensació diferent a l’espectador. Aquesta diferència s’ha de plasmar en una evolució de formes, llums, colors i ritmes que acompanyin la melodia en una transformació constant.

Activitats i accions que es duran a terme itemporització d’aquestes:
Inauguració, 2 de febrer Tecla Sala

 

Estàs aquí:Inici Hibridacions i Contextos HC04 PROJECTES PARTICIPANTS