Hibridacions i Contextos

HC03 PROJECTES PARTICIPANTS

HC03 lopatiProjectes dels centres i escoles d'art participants a HC03:
 
Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny seu Deià, Barcelona – Fundació Antoni Tàpies, Barcelona - Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, Escola Municipal d’Art de Girona, Escola Universitària ERAM, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i L’Estació Espai Jove - Institut Celestí Bellera i MACBA - L’Estruch, la fabrica  de creació i tallers infantils d’art de l’Escola Municipal d’Art Illa de Sabadell – Escola Llotja i Fundació Miró - Escola d'Art i Disseny d'Amposta i Lo Pati Centre d'Art Terres de l'Ebre - Escola Massana i Fundació Antoni Tàpies - Centre d'art La Panera, Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol i l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Lleida - Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella, Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat i Grup de cant coral Ben sonatsEscola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT)  


 HC03 Deia Tapies 04 brNom del projecte:

Documents d'acció. Obres en exposició

 

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny seu Deià i Fundació Antoni Tàpies

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Escola Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Deià, Barcelona: Joan Vila Puig
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona: Linda Valdés i Oriol Fontdevila

Curs o especialitat implicada:

Tercer curs dels Estudis Superiors en Disseny, especialitat de disseny d'interiors.
Assignatura: Optativa de tècniques artístiques. Institució cultural: interacció, creació, intervenció

Descripció del projecte:

El taller de tècniques artístiques pels alumnes de tercer curs, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d'intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els que el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d'una institució cultural i a partir d'aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i els anàlisis del món del disseny.  

La col·laboració es planteja a partir de l'exposició Documents d’acció. Obres de les col·leccions Denney i Cordier (1947-1965). Amb l'anàlisi de l'exposició com a “obra cultual”, i el paper de la institució cultural per a transmetre-la i fer-la assequible, a partir de diferents formes de mediació,  a l'abast d'un public actiu. 

En el cas de l'EASD Deià, aquest taller continua la relació que hem mantingut els darrers anys amb la Fundació Antoni Tàpies, amb l'oportunitat de renovar la participació en el programa Prototips en codi obert.  Això permet entendre diversos nivells del funcionament i de la gestió del centre, i alhora  propiciar noves  lectures i creacions per part dels estudiants. 

Objectius:

-Analitzar els dispositius de mediació que proposa l'exposició en relació al valor construït de les obres i la recepció per part del públic. 

-Integrar el paper actiu del públic en un diàleg amb la institució cultural al voltant de l'exposició.

-Imaginar i dissenyar formes de relació amb les obres de l'exposició des de la seva experimentació i la construcció activa del seu significat. 

Activitats i temporització:

L'activitat es durà a terme entre el febrer i el maig 2016

  1. Anàlisi de l'exposició “Documents d'acció”. 

El taller es fonamenta en estudiar la relació entre una obra o treball cultural, la institució cultural que el promou o difon i el paper actiu del públic que hi interactua. 

L'obra cultural que s'analitza és l'exposició Documents d’acció. Obres de les col·leccions Denney i Cordier (1947-1965) que té com a co-comissaris a Carles Guerra i Laurence Rassel. 

-Anàlisi de l'exposició, projecte curatorial

-Projecte expositiu a la Fundació Antoni Tàpies (FAT).

-Difusió i disseminació dels continguts de l'exposició.

  1. Institució cultural, estructura i gestió de públics. 

Es centrarà en l'anàlisi de la pròpia institució cultural, la Fundació Antoni Tàpies, que acull l'exposició Documents d’acció. Quina ha estat la seva història, quins són els seus objectius i les dinàmiques de gestió interna. En relació a l'exposició que estem treballant, ens fixarem en com es considera el paper del públic com un agent actiu fonamental de la gestió de la institució. 

  1. Anàlisi de les obres exposades i de les formes de relació amb el públic. 

Anàlisi de una de les obres exposades. Partint de la seva singularitat i història, es tindrà en compte les circumstàncies i condicions que són precises per a la seva experimentació -   comprensió. Es valorarà quines són les mediacions físiques, conceptuals, institucionals... que s'hi exerceixen i precisen per poder assumir-les i entendre-les en totes les seves dimensions.  

  1. Propostes de mediacions aplicades a cada obra analitzada. 

-Imaginar i proposar formes de mediació amb les obres analitzades, per tal de explorar les maneres de transmetre i/o integrar la superposició de continguts que cal tenir en compte.

-Assajar dispositius, sensitius, conceptuals, relacionals... que abastin nivells de relació més amplis i complexes. 

-Presentar les propostes a la FAT,  de la manera en que puguin dialogar amb l'exposició.

-Documentar el procés de treball de la intervenció i gestió d'aquesta informació recollida per a l'elaboració d'una memòria del projecte, de la que es pugui extreure la difusió pública de l'experiència.

  


 

HC03 Girona 24 brNom del projecte: 
Beca Primer Comissariat Bòlit – Sing A Song On Desk

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, Escola Municipal d’Art de Girona, Escola Universitària ERAM, Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i L’Estació Espai Jove

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Direcció: Carme Sais
Coordinació de projecte: Farners Cabra i Diana Sans

Escola Municipal d’Art de Girona
Direcció i coordinació de projecte: Jordi Armengol

Escola Universitària ERAM
Direcció: Miquel Bisbe
Coordinació de projecte: Carolina Martínez

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
Direcció: Antoni López
Coordinació de projecte: Roger Serrat-Calvó

L’Estació Espai Jove
Direcció: Narcís Turon
Coordinació de projecte: Eduard Ortiz

Artista convidat:
Comissari: Daniel Gasol
Artistes: Isaura Creus, Lena Laguna, Cristina Lliurat, Lídia Martí, Lourdes Mondéjar, Íngrid Riera i Haili Wang
Disseny gràfic: Jordina Juncosa i Alba Sunyer
Vídeo: Ignasi Serra

Curs o especialitat implicada:
CFGS Gràfic, CFGS Foto, CFGS Il·lustració i CFGS Pintura

Descripció del projecte:

Comissariada per Daniel Gasol (Valls, 1983) “Sing a song on desk” aplega els treballs d’Isaura Creus, Lena Laguna, Cristina Lliurat, Lídia Martí, Lourdes Mondéjar, Ingrid Riera i Haili Wang i vol crear un fil narratiu a partir de la música que els artistes escolten mentre treballen en la producció presentada.

L’edició 2015-2016 de la Beca Primer Comissariat Bòlit, consistent en la selecció d’un jove curador que durà a terme un exercici de comissariat professional sota la tutela de l’equip del Centre, s’ha realitzat en col·laboració amb l'Escola Universitària ERAM de Salt, l'Escola Municipal d'Art de Girona, l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, on itinerarà posteriorment i d’on provenen els artistes seleccionats.

Al mateix temps, la Beca s’inscriu dins el projecte col·laboratiu Hibridacions i contextos un programa que té la voluntat d'articular projectes en xarxa entre els centres, espais d'art i les escoles especialitzades en art i disseny de Catalunya; entitats que són alhora distants en les seves activitats quotidianes, i properes en fites com són el foment de les relacions entre l'art, l'educació, el context i la connexió amb la societat.

Segons el comissari “aquesta exposició investiga les relacions que s’estableixen entre la música que consumeixen els artistes contemporanis presentats, a fi que l’espectador entri en l’univers del creador com un consumidor d’idees que poden influenciar en la seva tasca creativa”

Objectius:

Aquesta exposició forma part de dos projectes al mateix temps. En primer lloc, es tracta de la beca “Primer comissariat Bòlit”, un projecte a través del qual es tria un jove comissari per tal que dugui a terme un exercici de comissariat professional sota la tutela de l’equip del Centre, tot seleccionant artistes joves de les principals escoles d’art de Girona i comarques. 

En segon lloc, forma part d’Hibridacions i contextos, un programa que té la voluntat d'articular projectes en xarxa entre els centres, espais d'art i les escoles especialitzades en art i disseny de Catalunya; entitats que són alhora distants en les seves activitats quotidianes i properes en fites com són el foment de les relacions entre l'art, l'educació, el context i la connexió amb la societat.

Activitats i temporització:

Del 26 de novembre al 22 de desembre de 2015

Sala d'Exposicions del Centre Cultural la Mercè

Del 20 de gener al 14 de febrer de 2016

Espai lliure de creativitat de l'Escola Universitària ERAM

Del 18 de febrer al 17 de març de 2016

Claustre de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot


 

HC03 belleraNom del projecte:
Planeta Bellera 5  

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
Institut Celestí Bellera i MACBA

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Ariadna Miquel (Macba) i Anna Estany (Bellera)  

Artista convidat:
Luz Broto (Curs 2014-15)

Curs o especialitat implicada:
2n batxillerat
Grup: arts escèniques (uns 15 estudiants)
Especialitat: audiovisuals

Descripció del projecte:

Antecedents

Durant 4 cursos vam treballar dins el programa cultural i educatiu Turbinegeneration que ens va proposar el MACBA d‘acord amb la Tate Modern.

Es tractava d’un projecte pilot internacional  d’intercambis  online on col.laboraven centres educatius i espais d‘art i que partía ,cada any ,de l’exposició de un artista a la Sala de les Turbines.

Aixi que vam coneixer els treballs de Miroslaw Walka, Ai Wei Wei, Tacita Dean i per últim, Tino Segal.


 

HC03 Estruch Illa 03 brNom del projecte: 
De la dansa al dibuix del dibuix a la dansa

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
L’Estruch, la fabrica  de creació [http://www.lestruch.cat] i tallers infantils d’art de l’escolamunicipal d’art ILLA de Sabadell [http://ca.sabadell.cat/escolailla]

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Oriol Vilapuig, Xavi Garriga i Almudena Manzanal

Artista convidat:
Gabriela Barberio (dansa)

Curs o especialitat implicada: 
Tallers infantils d’art de l’escola municipal d’art ILLA de Sabadell ( grup de dilluns 6-7 anys, dimarts 8-9 anys, dimecres 12 -15 anys i dijous 11-12 anys )

Descripció del projecte: 
Us presentarem l’experiència dels tallers infantils d’art de l’escola illa en col.laboració amb la fàbrica de creació Estruch, un projecte transversal e incert que va tenir lloc el novembre –desembre de 2015 i que va recollir una mostra a la sala del casal Pere Quart de Sabadell el gener de 2016 , un projecte que va contar també amb la  col·laboració i complicitat de la dansa de Gabriela Barberio i altres professionals del món de la dansa.

El projecte també recull també un vídeo de documentació de l’experiència fet per Claudia Guerrero que juntament amb la  Mar Alonso, alumnes del cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària de l’escola, han portat a terme la tasca de documentació enregistrant tot allò que ha passat.

Van ser uns dies intensos en desitjàvem explorar els vincles existents entre els dibuix i la dansa posant en joc nous llenguatges on el cos esdevenia l’eina per crear unes noves imatges, on el moviment esdevenia primordial com generador de dibuix, contactant amb les parts mes profundes del ser.

Vàrem utilitzar diferents referents del mon del art i escoles de dibuix i dansa que us adjuntem juntament amb la fitxa.

Objectius: 
Els objectius consistien en cercar els punt de relació i connexió entre el cos i el moviment que recull el llenguatge de la dansa i el dibuix com a signe i forma de registre en la seva acció performativa. Varem treballar conjuntament amb varis professional i col·lectius del mon de la dansa ( molt especialment amb la ballarina Gabriela Barberio ) per desenvolupar  diferents punts d’interès, com son :

El cos dibuixa quan es desperta deixant rastres

Els dos hemisferis i les partitures de moviment 

Registrar amb traces gestuals seguint les accions i moviments del altre 

Contacte corporal essència, acció, gestualitat, dibuix i dansa  

Activitats i temporització: 
Aquest projecte  va tenir lloc el mes de novembre a l’escola illa de Sabadell i a  la fàbrica de creació Estruch de Sabadell 

Aquesta experiència va generar molta producció i documentació que es va recollir en una mostra al casal Pere Quart de Sabadell els mesos de desembre –gener de 2016 

Aquest material es reordenarà i repensarà amb la intenció de presentar aquesta experiència dins el projecte Hibridacions i contextos.HC03 Llotja Miro 04 brNom del projecte:

Institució cultural: Interacció, creació i intervenció

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
Escola Llotja i Fundació Miró

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Nora Ancarola i Martina Millar

Artista convidat:
Martí Manem, comissari de l'Espai 13

Curs o especialitat implicada:
Optativa de 3r curs i tota l'escola

Descripció del projecte:
El taller es fonamenta en la relació entre una obra o treball cultural, la Institució cultural que el promou o difon i el públic que hi interactua.
Aquest curs es tracta d'analitzar la proposta presentada per Martí Manem per l'Espai 13 de la Fundació Miró (Quan les línies són temps) i proposar una intervenció com a resposta en diàleg amb la del comissari.
La primera activitat està centrada en l'anàlisi dels continguts vinculats a la Fundació Miró i l'Espai 13, què han de ser la base de treball per a la concreció de l'actuació posterior.
Es centrarà en l'anàlisi de la pròpia institució cultural que acull el projecte comissariat per Martí Manem, la Fundació Miró.
Quina ha estat la seva història, els seus objectius i les dinàmiques de gestió interna. En relació a l'exposició que estem treballant ens fixarem en el paper del públic com un agent actiu fonamental de la gestió de la institució.
Disseny i realització de les intervencions lligades a la proposta comisariada per Martí Manem en relació a la temporalitat i producció de les pràctiques art´sitiques.. Responen a Quan les línies són temps.
Documentació de la intervenció i gestió d'aquesta informació recollida per a l'elaboració d'una memòria del projecte i per a la preparació de la difusió pública de l'activitat.

Aquest taller continua la relació que hem mantingut els darrers anys amb la Fundació Miró, amb l'oportunitat de renovar la participació en un nou programa relacionat amb la coraduria de Martí Manem en l'Espai 13 amb aquesta assignatura.

Objectius:
El taller Institució cultural: Interacció, creació i intervenció pels alumnes de tercer que es proposa, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d'intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els quals el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d'una institució cultural (en aquest cas, la Fundació Miró) i a partir d'aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com a oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i l'anàlisi del món del disseny.
Activitats i temporització:

Fases de treball:

1. Anàlisi de continguts de l'obra cultural escollida (projecte M. Manem)
2. Institució cultural, estructura i gestió de públics (projecte Espai 13 

3. Disseny de la intervenció-resposta
4. Documentació i gestió de la informació
5. Presentació al fòrum Hibridacions i Contextos

 


 

HC03 lopatiNom del projecte: 
Obres públiques

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
ESARDI Escola d'Art i Disseny d'Amposta i Lo Pati Centre d'Art Terres de l'Ebre

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
ESARDI - Àrea de Pintura i Art Mural: Antònia P. i Ripoll 
Lo Pati - Centre d'Art Terres de l'Ebre: Alfred Porres Pla

Curs o especialitat implicada:
Pintura i Art Mural

Descripció del projecte:

Obres públiques és un projecte que hem traçat a partir d’una sèrie de punts de partida que hem anat connectant. En primer lloc, volem possibilitar l'encontre (la conversa i l'estranyament) entre joves i grans, dues cultures/comunitats properes (comparteixen vincles familiars, socials, territorials...) i distants alhora (els separen interessos, necessitats, hàbits...). En segon lloc, hem situat el focus del projecte en l’espai públic, les formes com l’ocupen i l’han ocupat diverses generacions. En darrer lloc, el projecte ha de ser colaboratiu i esdevenir un fet artístic públic, amb la participació i l’autoria compartida de totes les persones involucrades.

El nom d’Obres públiques té ressonàncies artístiques (habitualment, ens referim a les produccions artístiques com a “obres d’art”), però també ens remet a les construccions d’obra civil que configuren el nostre paisatge urbà quotidià. Aquestes obres, que alteren temporalment la fesomia d’un carrer o d’una plaça, són molt sovint objecte de la curiositat de la gent gran (si més no, així és com es percep en el nostre imaginari col·lectiu). Aquesta és la llavor del projecte, allò que l’empeny, dóna sentit a la seva dimensió pública i esperona la participació.

Objectius: 

  • Desenvolupar una activitat de creació artística comunitària sobre l’ús i l’apropiació de l'espai públic, a partir dels canvis urbanístics executats a la plaça del mercat d'Amposta al llarg del temps.

 Activitats i temporització: 

 

INTERVENCIÓ A LA PLAÇA DEL MERCAT D'AMPOSTA

Data

1

Documentació

 

 

Els estudiants d’ESARDI, a través d’un taller programat, realitzaran una recerca de fotos i plànols actuals de l'espai de la plaça del mercat d’Amposta. També es farà una cerca de fotos antigues i plànols per saber com era abans aquest espai. 

A partir del material recollit, s’elaborarà un plànol actualitzat de la plaça del mercat, prou esquemàtic per a que es pugui dibuixar a sobre. Es faran dues còpies sobre paper de 6 m2aproximadament.

08-04-2016

2

Acció

 

 

Els primers dies l'acció s'articula al voltant de dos “espais en obres” instal·lats a la plaça del mercat d’Amposta. A cada espai, delimitat amb les tanques que l’ajuntament fa servir per limitar l’accés a les obres, hi haurà un plànol de la plaça i material per dibuixar. Els estudiants d’ESARDI convidaran les persones que s’hi acostin a explicar com era la plaça abans i a dibuixar-ho sobre el plànol. Les fotos antigues recollides a la fase de documentació poden servir per facilitar el record i les explicacions de les persones grans que participin.

De l'11-04-2016...

 

Els darrers dies de l'acció els dedicarem a marcar i dibuixar sobre l’actual espai de la plaça del mercat els diversos traçats (dibuixats prèviament als plànols) recordats per cadascuna de les persones participants (farem servir pastels, guixos, cinta adhesiva i vinils de colors diferents per a cada traçat). 

L'acció de superposar els traçats antics sobre l'espai actual esdevé una forma d'apropiació de l'espai públic i una reivindicació dels espais de la memòria, que es fan visibles a través dels testimonis de les persones participants.

...al 15-04-2016

3

Publicació

 

 

Més enllà de la dimensió pública que hagi tingut el desplegament del dispositiu, s'ordenarà tot el material i es publicarà en un format per determinar (material i/o digital), segons la natura de la documentació recollida i el pressupost de que disposem. 

Segona quinzena d'abril de 2016

 


 

massana HC03Nom del projecte: 
Arxiu Tour-ismes 2004-2016

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
Escola Massana i Fundació Antoni Tàpies 

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Escola Massana: Jordi Canudas i Antonio Ortega
Fundació Antoni Tàpies: Linda Valdés, Oriol Fontdevila i Núria Solé

Artista convidat:
Jorge Luis Marzo i Montse Romaní (comissaris junt amb Nuria Enguita de l’exposició Tour-ismes 2004 a la Fundació Antoni Tàpies, en la qual es basarà el taller).

Curs o especialitat implicada:
Assignatura Metodologia Projectual d’Art III, 3r de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB

Descripció del projecte:
El projecte treballarà a partir de l'Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies (projecte Arts Combinatòries)i específicament a partir de consultar, reinterpretar, ampliar... la documentació que va generar l'exposició TOUR-ISMES (La derrota de la dissensió. Itineraris crítics) el 2004 a la Fundació Antoni Tàpies,la qual va investigar diferents manifestacions del turisme amb l’objectiu d’obrir una reflexió crítica sobre la influència d’aquest fenomen global a la societat contemporània. Una temàtica prou vigent en el context de la ciutat de Barcelona. Aquesta recerca i un taller amb dos dels comissaris de l’exposició TOUR-ISMES, Jorge Luis Marzo i Montse Romaní, serà el punt de partida per després elaborar diversos projectes des de les pràctiques artístiques en relació al tema del turisme.

Objectius:
Intensificar els vincles entre estudiants d’art i la institució Fundació Antoni Tàpies.

Conèixer i utilitzar de forma adequada l’Arxiu i el projecte Arts Combinatòries de la Fundació Antoni Tàpies. Saber fer recerca. 

Fomentar una actitud d’anàlisi i esperit crític sobre el que avui representa el turisme en l’escala local i global. Tenint com a lloc d’experimentació la ciutat de Barcelona. Endegar un treball de camp.

Propiciar actituds crítiques i propositives, experiències dialògiques, des dels llenguatges i les pràctiques artístiques vers contextos específics: la institució Fundació Antoni Tàpies, l’exposició TOUR-ISMES del 2004 (i el Fòrum de les Cultures) i el fenomen del Turisme a la ciutat de Barcelona.

Propiciar el desenvolupament de treballs i projectes artístics en equip i amb el rigor necessari.

Saber mostrar i comunicar adequadament els projectes. Experimentar l’adequada instal·lació i comunicació dels projectes artístics realitzats.

Confrontar el treball realitzat en entorns professionals més enllà del context acadèmic. 

Activitats i temporització:
Data: Dijous 8 octubre 2015

Lloc: Fundació Tàpies

Activitat: Visita guiada a la Fundació Antoni Tàpies i conèixer l’Arxiu i el projecte Arts Combinatòries de la Fundació. 

Persones implicades: Responsablede la visita, Linda Valdés (Coordinació de Programes Públics i Web a Fundació Antoni Tàpies), l’acompanya Carles Guerra (Director de la FAT), Oriol Fontdevila responsable del Programa Arts Combinatòries a la FAT, i Núria Solé responsable de l’Arxiu de la FAT.

Assisteixen els 25-30 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, i el professors tutors del projecte Jordi Canudas i Antonio Ortega.

Data: Setmana del 8 al 18 de febrer 2015 (tres sessions dies 8, 11 i 18 de febrer)

Lloc: Aules Escola Massana i entorn ciutat de Barcelona

Activitat:
Taller amb Jorge Luis Marzo i Montse Romaní, comissaris junt amb Nuria Enguita, de l’exposició TOUR-ISMES a la Fundació Antoni Tàpies, 2004. Els quals exposaran les bases i els paràmetres de com van idear l’exposició TOUR-ISMES i explicaran algun cas d’estudi dels que van configurar l’exposició. Per a continuació promoure un debat sobre la situació actual del turisme a Barcelona, el qual pugui estimular als alumnes a la investigació i concreció dels seus projectes.

Persones implicades:
Jorge Luis Marzo i Montse Romaní comissaris de l’exposició TOUR-ISMES. Acompanyen el taller els professors Jordi Canudas i Antonio Ortega. Assisteixen els 25-30 alumnes implicats en el projecte.

Data: Durant els mesos de febrer-març 2016

Lloc: Fundació Tàpies i Aules Escola Massana

Activitat: Recerca Arxiu i Programa Arts Combinatòries Fundació Antoni Tàpies. I Seguiment del projecte i producció dels diferents treballs.

Persones implicades: Els 25-30 alumnes implicats en el projecte, personal Fundació Tàpies  Linda Valdés, Oriol Fontdevila i Núria Solé, i els tutors del projecte Jordi Canudas i Antonio Ortega.

Data: Setmana de l’ 11 al 17 d’abril 2016 

Lloc: Diversos llocs ciutat de Barcelona. Espais privats i públics a determinar.

Activitat: Instal·lació i presentació dels diferents treballs dels estudiants en els espais requerits pels projectes.

Persones implicades: Linda Valdés, Oriol Fontdevila com a responsables dels Programes Públics i Arts Combinatòries de la Fundació Antoni Tàpies, professors tutors del projecte Jordi Canudas i Antonio Ortega, altres especialistes en art convidats a la presentació. Els 25-30 alumnes implicats en el projecte.

Data: Setmana del 9 al 13 de maig de 2016

Activitat: Jornada de presentació dels diversos projectes realitzats per les escoles d’art i centres d’art.

Persones implicades: Alumnes i professorat tutors de les diferents escoles que hi participen, els diferents professionals que han participat en els tallers, els responsables dels diferents Centres i Espais d’Art implicats, i altres institucions i persones convidades.hc03 leandreNom del projecte: 
La Saleta de la Panera

Equip col·laborador:
Centre d'art La Panera, Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol i l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Lleida

Tutors del projecte:
Marta Pallarés, Alba Pirla, Joan Ramon Barri, Roser Sanjuan, Antoni Jové

Artista convidat:
Edgar Dos Santos i Makea tu vida

Curs o especialitat implicada:
Fotografia i disseny d'interiors

Objectius:
L’aliança d’un servei d’atenció a necessitats bàsiques (Menjador social) amb una escola d’art (Escola d’art Municipal Leandre Cristòfol) i un centre d’art contemporani (Centre d’art La Panera) és possible, posant en valor les necessitats estètiques i la sensibilitat en totes les seves manifestacions.

Així neix la “La saleta de la Panera”. Una nova forma d’entendre les necessitats de les persones i la interacció entre l’àmbit social, el cultural i l’artístic.

Entenem la cultura en construcció, en constant transformació, per això  al bell mig del centre històric de Lleida, en el triangle cultural de la Panera, generem dinàmiques entre la població que fa un ús del barri lúdic i cultural i les persones que hi resideixen o que utilitzen serveis de caire social fins ara marginals.

On està escrit que un menjador social no pot esdevenir sala d’art amb línies expositives contemporànies? O que les persones del barri no poden implicar-se en projectes artístics participatius juntament amb els usuaris de l'alberg i alumnes de l'Escola Art Leandre Cristòfol?

Per això endeguem l’aventura cultural i social en simetria amb l’entorn, oberta al barri i a la ciutat, on els resultats i els seus processos generadors de noves dinàmiques enriquiran tots els àmbits que impulsen la iniciativa i les seves persones.

Activitats i temporalització:
Inici de la programació de tallers i exposicions el gener de 2016.

Accions Migrants

Accionsmigrants.org és un recull de diferents accions desenvolupades pel col·lectiu migrant amb l’objectiu d’apropar i donar visibilitat a les seves problemàtiques, experiències i aportacions. Es prioritzen les pràctiques artístiques participatives que impliquin la interacció amb l’espai urbà i la ciutadania per tal d’estimular la seva integració, la participació ciutadana i la reflexió espontània.  

L’activació del lloc web vol servir de plataforma per la difusió d’aquestes accions i de llançadora per les que se’n pugui generar, ja sigui a través de nous tallers i/o a partir d’accions i propostes independents. Aquestes accions s’han dut a terme a través de dos tallers dirigits per Edgar dos Santos i amb la col·laboració de la Regidoria de Drets Civils, Cooperacio i Immigració, el centre d’art La Panera, i el suport de l’Obra Social la Caixa.  

El resultat d’aquests tallers es poden veure a La Saleta:   

Aquest projecte es va veure acompanyat per la mostra simultània d’aquestes siluetes en 10 espais diferents de la ciutat.  

Centre Cívic Pl. Ereta, Centre Cívic Pardinyes, Centre Cívic Secà, Centre Cívic Balàfia, Ludoteca Edifici Pal·las, Edifici Joventut, Escola d’Art Leandre Cristòfol, Solars Vius i Universitat de Lleida  

Edgar dos Santos és fotògraf i professor a l’Escola d’Art Leandre Cristòfol. Els seus projectes personals centren l’atenció en la relació de l’home amb la natura i l’espai que habita. La transformació del territori, el diàleg amb la natura, la percepció del paisatge i la seva representació… són alguns dels temes dels seus darrers treballs. Utilitzant preferentment la fotografia com a mitjà, alterna la realització de posades en escena amb plantejaments d’estil més documental. Els darrers temps també s’ha dedicat a crear projectes participatius i d’inclusió social utilitzant l’art i la fotografia com a eina integradora, pel que ha guanyat en vàries ocasions un ajut en la convocatòria estatal de Fundació La Caixa “Art per la Millora Social”.

 


 

hc03 gargalloEXPERIMENT COL·LECTIU 

De ciència comunitària

Durant el curs 2015/16 s’ha fet la planificació del que esdevindrà aquest projecte i les fases de com es pot treballar. Hem comptat amb l’assessorament del físic Josep  Perelló que ens ha aproximat a aquest tipus de treball i ens ajuda a elaborar les fases del projecte.

La primera fase és: què volem saber?; després vindrà: com ho volem expressar? i finalment s’hauran de cercar les evidències.

Com a membres de la comunitat artística i del disseny, ens hem aproximat a un projecte d’aquestes característiques, que anomenem experiment col·lectiu de democràcia deliberativa. I a partir d’una pregunta que ens fem i del resultat de les respostes, cerquem dades, l’evidència de les quals pugui generar canvis socials.

El curs 2015/16, amb un dels grups que hi participa, hem fet front a la primera fase:                                                                                                                                                   1-Què volem saber? que ens condueix a com plantejar la  pregunta. (Format: Debat col·lectiu.) Grup 3er Esdap de Disseny Gràfic.                                                                                                     
En aquesta fase hem tingut les primeres trobades amb Josep Perelló (físic i professor del departament de Física Fonamental de la UB), amb qui hem debatut la tipologia del projecte. L’alumnat ha realitzat també el taller CRYPTOPARTY: sobre la privadesa i protecció de dades personals a internet. Aquesta activitat es va celebrar a partir de l'exposició IMMERSOS EN LES DADES del centre Cultural El Carme de Badalona.

Durant el curs 2016/17 posarem en marxa les altres fases: 

2-Disseny i producció de l’experiment. (Format: tallers en equip) Grup 4rt Esdap.

3-Realització de l’experiment, adaptable a entorns concrets i capaç de respondre a la pregunta. (Format: Instal·lació/intervenció Pop-up al carrer) grup 3er Esdap + 2n CFS Escultura.

4- Recollida i tractament de dades (per aquesta fase ens cal la col·laboració d’un grup de científics), (Format: Plataforma online de recollida de dades) Grup 3er Esdap + 2n de CFS Gràfica Interactiva.

5-Representació i visualització de dades per crear narratives. (Format: Data dashboard o representació, treball de prototipatge). Grup 2n Gràfica Impresa.

6- Coneixement compartit i possibles accions per afrontar el repte. Conscienciació social. Autoreflexió col·lectiva. Format: intervenció pública que presenti evidències i maneres per forçar un canvi social.

 


 

hc03 serra abellaNom del projecte:  
Metamorfosi 

Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
EASD Serra i Abella
Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat
Grup de cant coral Ben sonats

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Tecla Sala: Toni Perna
EASD Serra i Abella: Òria Romaní, Anna Ruiz

Curs o especialitat implicada:
4art ESDG. Disseny Gràfic des de les assignatures de Muntatges Efímers i Espai escènic: intervencions audiovisuals

Descripció del projecte: 

És un projecte de disseny i realització d’una instal·lació que proposa un punt d’encontre entre l’espai real i l’espai virtual, creat per unes projeccions, en un terreny híbrid entre l’escultura i el vídeo, més el suport d’una exposició on s’explica el procés de treball.

Objectius: 
Experimentar amb la percepció de l’espectador més enllà del so, i la relació entre aquest, la llum i el volum.

Activitats i temporització: 
Elaboració d’un mapping.
Elaboració d’un espai escènic i caracterització i vestuari dels músics
Realització de la instal·lació
Realització de l’exposició
Inauguració de l’eventHC03 tarragonaNom del projecte:
Pell diluent/Procès creatiu

 Equip col·laborador (Escola(es), Centre(s), Espai(s):
Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT) i Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT)

Tutors responsables per part de cada entitat implicada:
Núria Anguren, Núria Rion, Marisa Suárez, Núria Serra

Curs o especialitat implicada:
Cicles de Grau Superior de Joieria Artística, Cicle de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur

Descripció del projecte:
Ens plantegem un procés de creació compartit que es va construint des dels mateixos alumnes, mitjançant correspondències i intercanvis de conceptes, i materials. De manera que es treballa des d'una visió interdisciplinar i sovint s'intercanvien aspectes d'uns als altres.

Acabaran creant una obra personal que s'haurà de plantejar com i de quina manera es presenta en un museu, en el context d’una exposició col·lectiva. Es plantejarà un treball de dinamització en el context del museu i en col·laboració amb el seu servei pedagògic a través d'un taller per a infants.

Objectius:
Desenvolupar un procés creatiu coherent.

Plantejar-se la presentació en públic i en un context professional del seu treball i el d’altres. Prendre distància, seleccionar, presentar/presentar-se.

Aprendre i assajar estratègies de dinamització en el context d’una exposició. 

Activitats i temporització:
Intercanvi d'una paraula i anàlisi d'aquesta a partir d'un mapa conceptual. Estudi i aprenentatge de què és un mapa i quina és la seva funció en l'art.

Intervenció amb una d'aquestes paraules i intercanvi d'informació i d'experiències. (12 h)

Intervenció amb un material i amb un concepte.
Recerca personal d'un tema. (12 h)

Escrit i desenvolupament d'un dossier artístic (12 h)

Treball conjunt amb el servei pedagògic del Museu (24 h)

Treball expositiu i realització de taller a l'espai del Museu. (12 h)

 

 

Estàs aquí:Inici Hibridacions i Contextos HC03 PROJECTES PARTICIPANTS