NATURART

NATURART
Projecte de Gisel Castells i Núria Rafart
Beca Ciutat de Vic 2013

04.07.2013 – 31.07.2013


Inauguració, dijous 4 de juliol a les 19.00 h

La intervenció artística Naturart és un projecte escultòric i efímer de grans dimensions, que té lloc a diferents punts d’interès cultural de la ciutat de Vic. Consta de dues escultures a diferents espais oberts de la ciutat, i una escultura en un espai tancat juntament amb una exposició fotogràfica de la interacció de la ciutadania amb les escultures.

L’obra té la natura com a font d’inspiració i creativitat: La Natura. Es pretén donar vida a obres escultòriques a través de l’abstracció d’elements i formes de la natura.

Durant les últimes dècades l’asfalt i la construcció han estat l’eix vertebrador de les ciutats, convertint-les en espais absents de vida i color. Aquestes peces de grans dimensions i colors vius, pretenen reivindicar els espais i zones verdes dins les ciutats, L’obra agafa colors i formes que sorgeixen de la natura per posar-se i envair espais públics urbans, i contrastar amb la fredor de la ciutat.

La dimensió de les obres i el seu ancoratge a l’espai modifica cada emplaçament de manera que la ciutadania en té una visió diferent i se li fan més presents. Els espais seleccionats són d’interès cultural dins la ciutat, i d’aquesta manera es volen reivindicar.

L’obra es vol vincular-se a la ciutat, de manera que no pugui ser traslladada a altres punts o situacions. Són obres, que ubicades a punts concrets de la ciutat, s’arrelen a edificis, arbres o a altres elements arquitectònics.

 L’element principal de les obres és el cordill tensat de diferents colors. Les escultures poden ser mirades des de diferents punts de vista, de manera que es creen diferents sensacions i formes en cada cas. Igual que la natura el paisatge és canviant, depenent del sol, la claror, o el clima, entre d'altres; es vol utilitzar la fragilitat del cordill i les diferents formes i visions que ens ofereix l’escultura segons l’angle des d’on s’observa, per convertir uns espais estàtics urbans en noves estructures dinàmiques i efímeres.

Considerem que un dels aspectes més importants de l’art és la vivència i les emocions que genera a l’espectador. És per això que totes les obres estan pensades perquè els ciutadans hi puguin interactuar directament, ja sigui podent formar part de l’espai de l’obra o jugant i modificant alguns elements de l’estructura.

Perseguint aquesta mateixa idea es pretén observar l’impacte del visitant i la seva reacció davant aquesta obra artística. Per això es documentarà a nivell fotogràfic l’actitud de la gent davantl’escultura.

La última fase del projecte es fa en un espai interior i inclou les fotografies que ens ofereixen la visió dels ciutadans que han interactuat amb l’obra situada al carrer. Per realitzar el reportatge es treballa amb fotògrafs que capten la interacció entre ciutadania i escultures.

Gisel Castells Pujol
És dissenyadora de moda i estudiant d’escultura a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Experiència laboral en el camp de la moda. Des de fa uns anys encaminada cap a d'altres disciplines artístiques com el disseny gràfic i l’escultura.

Núria Rafart Franch
És Enginyera agrònoma de formació, amb vocació per les arts plàstiques en general. Inquietuds per tot tipus de treballs manuals. Últimament ha fet treballs amb roba i llana.