AP- TRANSPARÈNCIA D'IGNASI ABALLÍ

Ignasi Aballí
02.12.2010-06.03.2011

El nou projecte Aparadors i Pantalles que proposa ACVic. Centre d’Arts Contemporànies té com a objectiu la utilització de la façana de vidre de l’edifici per a instal·lar les propostes.

A partir del suggeriment de temàtiques com dades i territoris, espai físic-espai virtual, textos i hipertextos, mapes i cartografies o informació i contrainformació, entre d’altres, es planteja reflexionar sobre qüestions que tenen a veure amb l’espai públic entès en un sentit ampli, tant conceptualment com físicament.

La proposta de la intervenció Transparència a la paret de vidre de la façana d’ACVic planteja una reflexió sobre les característiques físiques de l’edifici i del seu suport estructural. En aquesta primera intervenció es pren el Centre com a punt de partida per a la reflexió i probablement en projectes posteriors s’ampliarà a d’altres àmbits i territoris.

Una de les característiques principals de la gran paret de vidres de la façana principal del Centre d’Art és la transparència; l’interior i l’exterior de l’espai queden doncs connectats respectivament gràcies a aquesta.
El projecte Transparència consisteix, d’una banda, en clausurar i cegar la condició de transparència dels vidres, cobrint-los am un vinil negre, i de l’altra, en proposar una reflexió sobre la mateixa condició de transparència dels vidres situant al seu damunt un text en el que les lletres han estat retallades i es converteixen un una mena d’escletxa que permet veure l’interior o l’exterior de l’espai. Al text es poden llegir alguns dels significats de la paraula transparència tan pel que fa al seu sentit relacionat amb l’òptica i la física com pel sentit més metafòric, la política, en al·lusió a la necessitat de transparència que ha d’exercir un Centre públic en tots els àmbits de la seva activitat.

A la vegada, la intervenció altera fortament les condicions de l’interior de l’espai, convertint-lo en allò contrari al que era inicialment, és a dir, un espai tancat i fosc que amaga allò que succeeix al seu interior. Aquell que vulgui descobrir què passa més enllà de les seves parets s’haurà de convertir en una mena de voyeur, que pot mirar sense ser vist, a través dels petit s espais que el text obre en l’opacitat del mur.
Des de l’exterior –a causa de l’efecte reflectant dels vidres coberts de negre per la part interior de l’espai– la paret incorporarà el paisatge que té al voltant integrant-lo com un element més de l’arquitectura que gairebé la farà desaparèixer.

En òptica la transparència és la capacitat de deixar passar la llum. És possible veure a través dels materials transparents, perquè permeten que les imatges passin nítides. En mineralogia, aquesta propietat és coneguda com diafanitat. La propietat contrària és l’opacitat. Encara que el concepte de transparència es refereix normalment a la llum visible, també pot ser considerat per fer referència a qualsevol tipus de radiació. Entre els exemples de materials transparents hi ha l’aire, alguns altres gasos, líquids com ara l’aigua, la majoria dels vidres i plàstics com el metacrilat i el Pirex. Principi de transparència: informació pública regular de les activitats que s’emprenen i de les seves conseqüències. 

AP APARADORS I PANTALLES
Aparadors i Pantalles és un projecte que forma part del Programa d’Exposicions d’ACVic que, mitjançant la convocatòria oberta i la invitació, planteja activar noves propostes pensades per fer ús d’una part de la façana de vidre de l’espai del Centre i alhora desenvolupin una versió del projecte per internet. Des de l’espai web acvic.org s’allotjaran els diversos projectes que formin part del programa. La concreció formal d’aquests projectes es planteja per aquests dos espais (físic i virtual) amb les adequacions tècniques que cadascun d’ells requereix.

Els projectes es desenvolupen conceptualment amb elements temàtics que posen en relació aspectes suggerits pels següents termes interrelacionats:
dades i territoris – analògic i digital – espai físic i espai virtual – textos i hipertextos – stops & motions – cortines i bàners – visualització de dades i textos en context – mapes i cartografies – dades i analogies – narracions i dates – informació i contrainformació – gràfiques i ciutats

Els projectes que formen part d’Aparadors i Pantalles ho fan des de la temàtica oberta i recullen algun d’aquests conceptes complementaris entre si, a partir de la relació inicial suggerida per –dades i territoris–, per tal de ser visualitzat des de la façana del vidre i des de l’espai web a través de la pantalla.

En una segona fase el projecte podrà tenir una nova versió amb intervencions a aparadors seleccionats de la ciutat o d’altres ciutats.

 

Estàs aquí:Inici Projectes Expositius AP- TRANSPARÈNCIA D'IGNASI ABALLÍ