ART + ESCOLA + ENTORN

07.10.2012 - 09.02.2013

Inauguració
diumenge 7 d'octubre a les 12 el migdia

ART + ESCOLA + ENTORN
és una exposició de treballs realitzats per alumnes d'educació infantil, primària i secundària de diverses escoles. Es composa de dues parts, la primera esdevé una fase més del projecte ART I ESCOLA que en aquesta primera edició s'ha desenvolupat al llarg del curs 2011-2012 i en el que hi participen vint-i-dues escoles. 
CEIP Dr. Robert, Camprodon – CEIP El Castell, Tona – CEIP Els Castanyers, Viladrau – CEIP Joan XXIII, Balenyà – CEIP La Sínia, Vic - CEIP Les Escoles, Gurb – CEIP Les Pinediques, Taradell – CEIP Mare de Déu del sòl del Pont, Roda de Ter – CEIP Mossèn Cinto, Folgueroles - CEIP Tomàs Raguer / CEE Ramon Suriñach, Ripoll - Col·legi El Roser, Sant Julià de Vilatorta - Col·legi La Salle, Manlleu – Col·legi Sagrat Cor de Jesús, Vic – Col·legi Sagrats Cors, Centelles – Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic – Escola L’Era de Dalt, Tona – Escola Vedruna, Tona – Escola Vic Centre, Vic  – Institut de Taradell, Taradell – Institut La Plana, Vic – Institut La Roca, La Roca del Vallès

La segona part són els treballs que els artistes Dani Montlleó, Glòria Safont-Tria i Martí Anson han portat a terme amb el alumnes i professors de tres escoles i tres barris de Mataró, prenent com a referència el projecte Al portal de casa_ i els constructors_ de Jordi Canudas realitzat amb l'escola La Sínia  al Barri del Remei de Vic. La itinerància i extensió d'aquest projecte va ser impulsat per l'Institut de Cultura de Mataró i presentat en una exposició a Can Palauet.

Ambdues parts de la proposta expositiva es complementen en el fet de treballar la relació entre l'art, l'educació i el territori, i les dues incideixen en l'educació a través de l'art. Una, amb un marcat interès en generar estructures a llarg termini en les que els formadors (o escoles) assumeixin un rol de lideratge acompanyats per especialistes en art. L'altra, generant una interacció entre artistes i formadors, construint metodologies de treball compartit i a partir del model d'artistes en residència.ART I ESCOLA | 01

El projecte ART i ESCOLA parteix de la premissa que l'educació és part de la producció cultural i que l'art, entès des de la seva multiplicitat de formes contemporànies, pot proporcionar diverses eines útils per revitalitzar accions educatives tal com potenciar processos interdisciplinaris de coneixement, incentivar la producció de continguts fruit de la connexió entre art i educació o obrir camps d'experimentació i aprenentatge fonamentats en la implicació pràctica. En aquest cas les arts no són les manualitats, són un instrument articulador. ART I ESCOLA vol fomentar el treball col·laboratiu, conèixer el que s'està fent a les escoles en relació amb les arts, compartir-ho i contaminar els plantejaments i les metodologies entre els implicats, i portar a l'escola plantejaments que són part dels debats culturals. Totes elles fites que es persegueixen, però també són posicionaments des dels quals es parteix per portar a terme aquesta tasca. Una labor que tot just acaba d'encetar-se i que pren sentit a mitjà i llarg termini. A mitjà termini es pot assolir una major permeabilitat en els processos de producció cultural i una revalorització del paper que poden assumir les pràctiques artístiques i l'educació quan ambdues es vehiculen, s'interseccionen o senzillament interactuen entre elles. Recuperar una major relació entre aquest dos àmbits és imprescindible per traçar un programa amb visió de futur a més llarg termini.ART i ESCOLA té per objectius promoure i donar valor a la presència de l’art a l’escola, establir una xarxa de col·laboracions entre diferents entitats de l'àmbit de les arts i l'educació, donar suport als docents per desenvolupar projectes transversals, mostrar i difondre els treballs que es realitzen a partir d'un eix temàtic comú i compartir recursos, metodologies i mecanismes d'avaluació, mitjançant la relació entre pràctiques artístiques contemporànies i pedagogia.

Estructura d'ART i ESCOLA
En aquesta primera edició s’ha convidat a les escoles a desenvolupar un projecte fonamentat en la temàtica explícita de l’ENTORN que, per la naturalesa i la ubicació de les escoles que hi han participat  la relació rural-urbà, està prou difosa. El tema esdevé un argument de partida suficientment ampli i suggerent que ha permès incloure múltiples àmbits d’interès com són el paisatge, l’ecologia, la natura, el límits entre l’urbà i el rural, la sostenibilitat, els elements naturals, les olors, els colors, els sons, les tradicions, les màquines, la tecnologia, l’arquitectura, els relats, les històries de vida, la memòria o imaginar el futur. Elements, tots ells, que no són aliens als projectes que habitualment es tracten en el currículum educatiu. Un dels elements que es considera important per a futures edicions d'ART I ESCOLA és variar la temàtica i posar-la en relació amb el context des del qual l'escola treballa. Aquesta és un manera de donar un valor afegit a l'especificitat de cada projecte. En aquest cas temàtica i context coincideixen.Cada escola ha determinat un temps per a portar a terme el seu projecte, en funció de les seves possibilitat i disponibilitat. Un temps en el que demanàvem que integri de manera coherent un procés de treball, una metodologia, uns referents i un resultat. Tant en el procés com en el resultat final s'han utilitzat diversos formats com el vídeo, la fotografia, la pintura, el dibuix, l'escultura, la instal·lació… i també s'han articulat des de diverses arts com la publicitat, el disseny, les noves tecnologies de la imatge, l'animació, el cinema, l'arquitectura, etc. En alguns casos s'han plantejat projectes interdisciplinaris treballats des de diferents àrees i/o matèries, fet que dóna un especial valor a aquesta idea de transversalitat que s'ha tingut molt present.Prèviament a aquesta exposició, els projectes realitzats a les escoles varen ser presentats pels alumnes els dies 30, 31 de maig i 1 de juny de 2012 a la UVic, Universitat de Vic. L’objectiu de les jornades va ser conèixer el procés, les línies d’investigació, els referents i la metodologia emprada.

Coincidint amb l'exposició està prevista una segona trobada d'avaluació metodològica amb la participació del professors. Un espai per compartir i debatre a partir de processos, tècniques, metodologies i objectius.

Treball en equip

Aquest projecte s'ha pogut portar a terme gràcies a la implicació de les escoles i també de la participació voluntària d'un equip de treball articulat per persones vinculades a institucions que combinen l'art i l'educació. Un equip de professionals que actua d'impulsor del projecte, que realitza tasques d'assessorament als professors implicats i que, en la mesura del possible, facilita recursos disponibles per part de les institucions per les quals treballen.

La primera edició d'ART I ESCOLA està impulsada per la col·laboració conjunta de les següents institucions i persones implicades:ACVic, Centre d’Arts Contemporànies: Mia Guiteres Oliva, Maite Palomo i Ramon Parramon, Centre de Recursos Pedagògics: Francesc Xavier Albert i Imma Verdaguer, Escola d’Arts Plàstiques de Torelló: Elisenda Soler i Alícia Casadessús, Escola d'Art i Superior de Disseny: Marià Dinares i Toni Garcia, Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament: David Casals i Marta Postico, La Farinera, Centre d'Arts Visuals de Vic: Amanda Núñez i Joan Peiron, Universitat de Vic: Miquel Pérez, Montsita Rierola i Assumpta Cirera. Projecte realitzat amb el suport del Consell Comarcal d'Osona.Blog Art i Escola [http://artiescola.cat]


AL PORTAL DE CASA_ I ELS CONSTRUCTORS_ A MATARÓ

L'exposició dels treballs que formen part del projecte ART i ESCOLA es complementa i s'enriqueix amb el treballs que els artistes Dani Montlleó, Glòria Safont-Tria i Martí Anson han realitzat amb l’escola Camí del Mig del barri del Pla d’en Boet, l’escola Montserrat Solà del Barri de l’Havana i l’escola Germanes Bertomeu del Barri de Rocafonda, tots ells de Mataró. Aquests tres treballs es varen portar a terme prenent com a referència el projecte Al portal de casa_ i els constructors_ dirigit per Jordi Canudas i realitzat amb l'escola la Sínia i el Barri del Remei de Vic. Aquest darrer coproduït per ACVic i l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic, i presentat com exposició entre el juny i el setembre del 2011. Els tres realitzats a Mataró han estat produïts per l'Institut de Cultura de Mataró i presentats en una exposició a Can Palauet entre abril i maig de 2012. Per tant aquesta selecció de treballs esdevé una exposició que torna d'un viatge iniciat a Vic i carregada de nous continguts a partir de la implicació d'artistes, professors, alumnes i mediadors en el seu desplegament a Mataró.Al portal de casa_ i els constructors_ sorgeix de la iniciativa d’endegar propostes en col·laboració entre diferents institucions a partir de la idea de vincular art, educació i territori. Aquest és un projecte que entrellaça l’experiència i vivència en el barri (territori), la implicació de professors i alumnes de l’escola de primària i de l’escola d’art (pedagogia) amb elements de projecció, representació, articulació de continguts, mirada crítica i analítica de l’entorn (art).
Un projecte que posa èmfasi en el potencial de les pràctiques artístiques contemporànies, que investiguen i proposen, des d’allò pròxim i quotidià, obrir diàlegs, processos i experiències en contextos específics; fent palès el compromís per vincular-se a aspectes de la realitat i l’espai social.

D’una banda, s’interessa pels canvis tant físics com socials que en els darrers anys s’han produït en molts barris i ciutats. I d’altra banda, activa possibilitats de teixir de forma col·lectiva vincles entre els infants i el lloc que habiten. Una part del projecte se centra en el joc com a experiència i activitat formativa, ideant amb els nens i les nenes de l’escola La Sínia un gran joc de construcció compost per peces de fusta, les formes i les mesures de les quals provenen d’haver escollit i mesurat elements quadrats i rectangulars del seu entorn més proper: de l’escola, del barri i de la casa. Un joc que, a més de ser practicable i tenir una funció educativa, –la proposta s’integra a la programació habitual de curs per als alumnes de 1r i 2n de primària– també vol incidir en la dimensió simbòlica que comporta, ja que aquests nens i nenes d’avui, amb la diversitat i possibilitat de riquesa cultural, seran certament els constructors del barri i de la ciutat del futur. Un gest al capdavall revelador, mesurar per conèixer, i una voluntat, generar sentiment de pertinença al territori, donant valor als seus protagonistes en qualitat de ciutadans. Un projecte que articula ètica i estètica. 


El gran joc els constructors_  en la seva itinerància, més enllà del barri inicial, vol ser un dispositiu per establir vincles amb la realitat d’altres escoles, d’altres barris i d’altres ciutats. En aquest cas s'ha dut a terme a Mataró amb la col·laboració de tres artistes que, des del seu vincle personal amb el territori, articulen i reinventen el projecte posant en relació una escola de primària amb el context del barri on aquesta està ubicada: Dani Montlleó i els alumnes de 3r de l’escola Camí del Mig del barri del Pla d’en Boet, Glòria Safont-Tria i els alumnes de 4t de l’escola Montserrat Solà del barri de l’Havana, i Martí Anson i els alumnes de 1r de l’escola Germanes Bertomeu del barri de Rocafonda. 


Cadascun d’aquests artistes ha fet una proposta a l’escola amb la que ha treballat, des de l'observació en relació al context del barri. Una recerca d’imatges d’arxiu i una documentació de l’actualitat. Visites i treball de camp amb els alumnes per conèixer i propiciar el contacte amb diferents agents del barri. Finalment cada escola mostra el procés i projecta utilitzant el gran joc els constructors_ la seva observació i el vincle establert amb el territori.

- Dani Montlleó i l’escola Camí del Mig, Barri del Pla d’en Boet
El projecte se centra en una proposta d'escultura pública per a una de les dues rotondes que delimiten el barri. Es treballa la idea de l'espai públic a través de la construcció d'una escultura que hi acabi funcionant com a element simbòlic en el barri.- Glòria Safont-Tria i l’escola Montserrat Solà, Barri de l’Havana.
El projecte estableix vincles amb el barri fent un reconeixement del territori, a diferents nivells, però sempre amb la presència del mar i la seva influència al barri. El resultat final del projecte va ser la construcció d’una barca de fusta.

- Martí Anson i l’escola Germanes Bertomeu, Barri de Rocafonda
A partir d’una imatge del barri dels anys 60, en la qual es veu un gran descampat amb un paisatge net d’edificis, els alumnes han treballat en el projecte de construir el seu barri.


Projecte inicial impulsat per la col·laboració transversal entre ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Escola La Sínia i el suport de Pla de Barris i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic. Amb la col·laboració del CoNCA Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Generalitat de Catalunya. Concepte i direcció del projecte Jordi Canudas (artista visual i professor del Departament d’Arts Visuals de l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny-UAB), amb la col·laboració de Laura Batriu, Idoia Pascual i David Reche (alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic), Mia Guiteres (artista visual - ACVic), Montsita Rierola (artista visual i professora de la Facultat d’Educació UVIC), Cristina Ribas i Mireia Tortadès (Dinamitzadores Vic Sud), David Pujols i Magda Solà (Taller Ocupacional Pla de barris Vic Sud), Mercè Casellas, Laura Carrasco, Elisabet Franquesa, Mercè Godayol, Roger Pich, Marta Puigdesens, Emili Quiles i Mireia Serra (mestres de l’Escola La Sínia) i els alumnes de 1r i 2n de primària de l’Escola La Sínia.
Vídeo 1 Procés 40’ 44’’ / realització Mia Guiteres
Vídeo 2 Presentació nens i nenes 52’ 35’’ / realització control [Z] visualVisites guiades i propostes educatives

 

Estàs aquí:Inici Projectes Expositius ART + ESCOLA + ENTORN