Visites Comentades

PRIMERES PROPOSTES EDUCATIVES

IMG 0302 rRURALITATS

Visita comentada

L'exposició es divideix en tres espais que exploren diferents maneres de narrar i comprendre. Un primer espai on a través d'una videoinstal·lació, s’explora la creació d’una possible història a través de la posada en relació de tres imatges. Un segon espai on es presenta un reportatge de 10 minuts de durada, i un tercer espai adreçat als infants on s'experimenta a través dels sentits i les imatges, els conceptes i aspectes que els artistes han posat en pràctica alhora de construir les dues propostes audiovisuals.


Les activitats

L’exposició és un recull de fragments audiovisuals. Imatges i narratives que proposen repensar i re-interpretar els imaginaris sobre la ruralitat. Aquesta serà doncs la mateixa proposta que es farà als participants; treballarem a partir de les narratives proposades per la Marta i en Toni, utilitzant el material didàctic del que es disposa, per poder crear i imaginar noves històries i modificar les narratives vistes a l’exposició.

Els relats i les creacions que duguin a terme els participants a l’activitat, deixaran una empremta a la sala que complementarà l’exposició.

Activitat 1: “Relats”

Els participants disposaran d’una sèrie de fotografies extretes dels documentals que haurem vist prèviament a la exposició. Amb aquest material, experimentaran amb la creació de relats a partir de la posada en relació de les imatges.

Activitat 2: “La terra incògnita”

Tenint com a fil conductor el plantejament sobre l’invisible com aquells espais que queden amagats a la vista. L’activitat es proposa a partir de la projecció d’imatges del món rural que són buidades o modificades per dibuixar-hi el damunt. Inventant i decidint què hi ha en els espais desconeguts, complementant el paisatge. Què hi ha darrere el turó? Entre les branques dels arbres? Sota terra?

L'exposició


L’exposició presenta el projecte de creació de Marta Ricart i Toni Casassas que explora, des de les narratives audiovisuals, la diversitat de maneres de viure i entendre el món rural.
Es proposa com una recerca encaminada a reflexionar, documentar i crear relats que portin a repensar i re-interpretar els imaginaris sobre la ruralitat. Una mirada que cerca característiques específiques de viure-hi, les relacions i tensions que mantenen les petites poblacions amb les grans ciutats, el paisatge, el domini de la natura o les relacions humanes que s’hi estableixen. El treball considera els contextos rurals com espais dinàmics i generadors de cultura.

El fet, el lloc, l'hàbitat o l'espai rural esdevé una temàtica àmplia i suggerent per a promoure propostes vehiculades a través de múltiples punts d'interès com poden ser el paisatge, l’ecologia, la natura, el límits entre l’urbà i el rural, la sostenibilitat, [...] en definitiva les particularitats vinculades al territori, a la cultura i a la manera de fer-les presents construint i enriquint els imaginaris. En tot això hi té un paper l'art per tal de mediar, visibilitzar, interrelacionar, representar, crear o transformar. L'art amb l'educació i el territori. I el territori entre els límits del rural i l'urbà és una línia de treball i recerca que ACVic ha iniciat.

Ramon Parramon

Aquesta exposició presenta un projecte en procés. La relació dels artistes i ACVic amb la ruralitat s’inicia temps enrere i continuarà oberta. De la mateixa manera, té una estreta relació amb el projecte Art i Escola 01 que ha realitzat ACVic durant el curs 2011-2012 en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, la Fundació Privada d’Osona Formació i Desenvolupament, la Farinera Centre d’Arts Visuals de Vic, la Universitat de Vic i l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló, que ha comptat amb la participació de 23 escoles de les comarques d’Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental amb uns 2.500 alumnes implicats, que han treballat sobre la temàtica específica de l'entorn rural. La propera exposició que acollirà el Centre d’Arts Contemporànies serà el resultat dels treballs realitzats amb les escoles.ZONA INTERMÈDIA. ART, DISSENY I SOCIETAT

L’exposició
és un recull de 16 projectes que reflexionen sobre l’ús social del disseny actual. Es tracta d’una tria voluntàriament xocant que portarà als visitants a discutir sobre la imatge i la funció del disseny i sobretot del rol de l’individu i la relació que aquest pren amb el producte.

Visita comentada

A través de la visita comentada a l’exposició, entendrem el nexe que uneix els projectes i quina història s’amaga al seu darrere. La importància d’aquestes peces no és l’objecte en si sinó el camí que han seguit per ser creades. L’individu, fins ara consumidor o usuari del producte, es converteix en un individu actiu en el procés de creació de l’objecte que utilitzarà.

Activitats educatives

ACVic. Centre d’Arts Contemporànies proposa diferents activitats educatives entorn a l’exposició adaptades a l’edat i al grau d’implicació del grup. Totes elles gratuïtes. L’exposició s’aconsella a alumnes a partir de 3r de primària.

# Taller curt: Està pensat per investigar i aprofundir en els continguts de la visita comentada. Es donarà una pauta als estudiants perquè reflexionin entorn al procés de creació d’un artefacte. El treball podrà ser completat a l’aula si es creu oportú o per manca de temps.

# Taller llarg: Si el professorat ho desitja, podrà fer una primera visita al centre on s’oferirà informació complementària de l’exposició i assessorament i/o acompanyament per un possible taller a l’escola un cop realitzada la visita amb l’alumnat on es podria recrear a partir de material reciclat, algun artefacte dissenyat pels alumnes al centre d’art.AIXÒ NO ÉS UN MUSEU. ARTEFACTES MÒBILS A L'AGUAIT

Visita comentada + activitat educativa


A la mostra comissariada per Martí Peran es planteja “com un exercici de documentació i reflexió sobre la construcció d’artefactes mòbils en qualitat d’elements per a una concepció expandida del museu o, en alguns casos, com una alternativa al mateix”.

La visita es una introducció al procés de treball de l'exposició, els centres que la promouen i al contingut conceptual que es proposa a través dels més de 50 projectes exposats.

S’acaba amb una posada en comú en què es reflexiona sobre conceptes claus de la mostra com, per exemple, museu, col·lecció o serveis a la comunitat... A més, es complementa, de manera opcional, amb una lectura de reflexió i debat. L'activitat es dinamitza segons els i les visitants.

Taller

Durada: A partir de 12h.
Dirigit al professorat i alumnat més motivat que ja hagin realitzat la Visita Comentada, es proposa un taller que es realitzarà a l'aula de manera transversal en diferents àrees d'estudi. S'ofereix assessorament personalitzat al professor, material complementari d'informació de l'exposició i dues tutories a l'escola en concepte d'assessorament i seguiment del taller.
L'objectiu és investigar conceptes i mecanismes per treballar en interacció amb diferents col·lectius del territori i en l'espai públic. Cal la implicació del professorat ja que són els que es responsabilitzaran dels continguts curriculars segons les disciplines, els nivells educatius, els interessos del centre i les necessitats dels alumnes.
Dirigit a noies i nois de 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius i grau.

Més informació de l'exposicióCORRESPONDÈNCIES

Correspondències és un projecte artístic que consisteix en una comunicació postal entre estudiants de diferents escoles i centres d’estudi de la comarca d’Osona. El tema central és el recorregut: l’experiència de l’espai en el temps.

L’objectiu de CORRESPONDÈNCIES és activar una sèrie d’experiències sobre l’entorn, obrir un canal de comunicació entre els alumnes dels diferents centres d’educació que participen en el projecte i potenciar les diferents formes de mirar, interpretar i representar el nostre entorn immediat. El projecte s’inicia a partir de la correspondència enviada pels alumnes de l’assignatura de Didàctica artística I (Facultat d’Educació de la Universitat de Vic) als alumnes de l’escola Escola Joan XXIII (els Hostalets de Balenyà), de l’escola Les Pinediques (Taradell), de l’escola Vic Centre (Vic), de l’escola Sant Miquel dels Sants (Vic) i de la Farinera Centre d’Art Visual (Vic).

Projecte dirigit per: Montsita Rierola i Laia Soler

Hi participen:
Facultat d’Educació, Universitat de Vic
Escola Joan XXIII, els Hostalets de Balenyà
Escola Les Pinediques, Taradell
Escola Sant Miquel dels Sants, Vic
Escola Vic Centre, Vic
La Farinera Centre d’Art Visual, Vic

Hi col·labora: ACVic. Centre d’Arts Contemporànies

Visita cometada

Es presenta el projecte realitzat per alumes d’Educació Infantil de la UVic i diferents escoles de la comarca. Què és un camí? Quina olor fa? Quina forma té? S’intenta projectar als visitants la mateixa reflexió que van fer els participants al projecte.

Activitat educativa

En l’exposició es compta amb una mostra dels materials usats pels participats per traçar camins. Es planteja als visitants que juguin i experimentin amb aquests materials a la sala.

més informació del projecteAL PORTAL DE CASA_ I ELS CONSTRUCTORS_


Visita comentada

Acompanyats d’una persona del Centre, podreu visitar l’exposició Al portal de casa_ i els constructors_ i participar en el gran joc ELS CONSTRUCTORS_, resultat del projecte de Jordi Canudas i els alumnes de l’Escola La Sínia.

La part del projecte que s’exposa a ACVic es centra en la infància i el joc com a experiència i activitat formativa. Els nens i nenes de l’Escola a Sínia han construït un gran joc format de peces de fusta, les formes i mesures de les quals corresponen als elements reals del seu entorn immediat –la casa, l’escola i el barri- formant un gran plànol del barri del Remei de Vic. El joc, a més de ser practicable pels participants de la visita i té una funció educativa alhora que reflexiona sobre el fet que les nenes i nens d’avui seran els veritables constructors de barri i de la ciutat del futur.

Activitat educativa

Els participants podran jugar amb les peces de fusta del Gran Joc dels Constructors que estan disposades a una de les sales de l’exposició per recrear en grup arquitectures existents o imaginaries.APAMAR. GRÀFIQUES MÈTRIQUES I POLÍTIQUES DE L'ESPAI

Visita comentada

Acompanyats d’una persona del Centre, coneixereu diverses propostes que des de les pràctiques artístiques, l’arquitectura, el disseny o l’activisme intervenen a la ciutat. Totes coincideixen a proposar alternatives a les formes més convencionals de representació de l’espai, a la manera d’interpretar-lo i de viure-hi. Els projectes participants en l’exposició, alguns ja tancats i d’altres en procés, tracten les diverses qualitats dels mapes geogràfics.

Visita dirigida a grups d’escoles de primària i secundaria. Estudiants d’art, de batxillerat, universitaris i també a diverses associacions i col·lectius que tingueu interès en descobrir, conèixer i gaudir amb propostes d’art.

Durada aproximada: 40 - 50 minuts.

Més informació de l'exposició

Estàs aquí:Inici Projectes Expositius Visites Comentades PRIMERES PROPOSTES EDUCATIVES