QUAM 2012 | CONVOCATÒRIA DE PROJECTES Y COMUNICACIONS

QUAM 2012 | MECANISMES DE POROSITAT
ART, EDUCACIÓ I TERRITORI


Convocatòria oberta fins el 16.09.2012
Dates de la QUAM 2012 05-06.10.2012

FÒRUM QUAM 2012. Seminari i fòrum de debat sobre pràctiques artístiques, processos educatius i espai social.

Hi ha una sèrie de pràctiques que posen en relació l'àmbit d’allò artístic, educatiu i de l'acció en l'espai social. Aquest tipus de pràctiques han estat incorporades en els espais institucionals, tant artístics com educatius. Les relacions entre ambdós (espais institucionals) poden estar basades en un espai de negociació que respon a la necessitat d'expandir els seus límits i a la voluntat de connectar amb el context social. Si el que es persegueix és introduir noves dinàmiques, les relacions entre institució art i institució educativa han de realitzar-se des de l'àmbit de la investigació, la producció i el debat, i no només des del de l'exhibició. Quan s'impulsen projectes que connecten l'esfera artística i l'educativa cal tenir en compte els objectius propis de cada àmbit, al mateix temps que els comuns. Diferents ritmes, diferents processos, diferents resultats poden, en un moment donat, sintetitzar, conceptualitzar i formalitzar experiències associades a ambdós. Maneres de fer que es multipliquen quan s'interrelacionen.

Objectius
En aquesta edició de la QUAM es vol impulsar l'anàlisi i el debat a partir de projectes que es duen a terme en l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i les pràctiques educatives. Algunes d'elles en relació directa amb la ciutadania a través de l'espai públic o el treball social aplicat a contextos i situacions temporals específiques. Conèixer i debatre sobre propostes creatives que cerquen la transdisciplinarietat entre els àmbits social, educatiu i artístic (cultural).

> Accedir a la convocatòria oberta per a participar en el FÒRUM QUAM 2012

> Accés al programa d'intervencions previstes pel FÓRUM QUAM 2012 i al formulari d'inscripció. Obert fins el 30.09.2012

Àmbits d'interès
- Projectes plantejats tant des dels àmbits educatius com els artístics que busquin implicacions conjuntes i se situïn en espais de porositat compartida.
- Treballs que combinen elements artístics i educatius que incideixen en l'espai públic, i que venen mitjançats per aspectes relacionals que s'estableixen entre individus, grups o comunitats (sociabilitat) i elements propis del lloc (simbòlics, històrics o temàtics).
- Projectes fonamentats en processos, que aspiren a establir relacions a mitjà o llarg termini amb el context en el qual s'activen, que produeixen valor simbòlic i que es creuen directament amb altres activitats que es duen a terme al lloc.
- Pràctiques que aspiren a socialitzar, és a dir, projectes oberts que poden ser reapropiats, reproduïts i reformulats.
- Casos d'estudi amb metodologies pedagògiques innovadores.
- Mirades interessades a obrir vies entre la institució artística, la institució educativa i la ciutadania, per promoure interaccions creatives.

Destinataris
Artistes, crítics d'art, educadors, pedagogs, investigadors socials, gestors o creadors interessats en la relació entre polítiques culturals, educatives i socials. També s'adreça a estudiants d'aquestes o altres disciplines que trobin en aquesta intersecció, un lloc d'interès comú.

Formes de participar
- Es pot participar inscrivint-se al FÒRUM per assistir a les jornades previstes per al 5 i 6 d'octubre de 2012. > accés al formulari d'inscripció al FÒRUM QUAM 2012. Obert fins el 30.09.2012. Places limitades
- Presentant un projecte o comunicació mitjançant la convocatòria oberta; els projectes seleccionats participaran juntament amb els de la resta de ponents. > accés al formulari per enviar propostes. Obert fins el 16.09.2012

QUAM 2012 compta amb un grup de convidats que respondran amb ponències i projectes a les premisses plantejades per a aquesta edició.

María Acaso [rEDUvolución] + Elena Bartomeu / Tània Costa / Octavi Rofes [creativitat i realitat indexada] + Victoria Gil-Delgado / Diego del Pozo [pedagogies crítiques i pràctiques culturals - Las Lindes/CA2M] + Arturo / fito Rodríguez Bornaetxea [educació artística i acció política] + Montserrat Cortadellas / Jordi Martí Font [escola, supervivència i possibilitats] + Belén Sola [educació i acció cultural -DEAC-MUSAC] + José Luis González [arquitectura, patrimoni sociocultural, reflexió crítica i escola -Proxectoterra] + Oriol Fontdevila / Laurence Rassel / Linda Valdés [Arxiu i prototips en codi obert -Fundació Antoni Tàpies] + AMASTÉ [co-creació, autogestió, procomú, emprenedoria social] + Projectes i ponències seleccionades en convocatòria oberta.

Aquesta activitat forma part del  Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A PARTICIPAR AL FÒRUM QUAM 2012
ACVIC Centre d'Arts Contemporànies obre una convocatòria de projectes i comunicacions per presentar al Fòrum QUAM 2012 que tindrà lloc el 5 i 6 d'octubre de 2012.
Es convoquen projectes en procés de realització o ja finalitzats que, des de les pràctiques artístiques, les educatives o les pràctiques socials treballen els dos àmbits d'interès proposats per a la QUAM 2012.
- Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria participaran en el Fòrum conjuntament amb els convidats.
- ACVIC facilitarà l'allotjament i dietes als seleccionats pels dies del fòrum (5 i 6 d'octubre).
- S'expedirà un certificat per part de la UVic Universitat de Vic que acrediti la participació com a ponent en el Fòrum.
- Els projecte o ponències podran formar part de la publicació digital que es realitzarà sobre els temes i projectes proposats en la QUAM 2012.
- ACVIC podrà utilitzar totes les imatges del projecte per a la comunicació específica de l'esdeveniment i les publicacions derivades del conjunt dels projectes.

Condicions de participació
Omplir i enviar el formulari (accés a formulari) amb el material en un sol document en PDF abans del 16.09.2012
- CV resumit (extensió màxima de 2 pàgines)
- Descripció detallada del projecte i documentació gràfica, si ho requereix (amb una extensió màxima de 6 pàgines).

Selecció de les propostes
Es seleccionaran 6 propostes per a participar el Fòrum pel comitè de selecció format per:
M. Carme Bernal, professora de Didàctica de la Literatura de la Universitat de Vic
Maite Palomo, coordinadora d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies.
Ramon Parramon, director d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i del projecte IDENSITAT.
Octavi Rofes, antropòleg i professor d'Art, Disseny i Societat a EINA, centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Laia Solé, artista visual i professora de la Universitat de Vic Combina la docència amb la realització de projectes de recerca i creació que exploren les dinàmiques de l'espai.

QUAM

La QUAM és una iniciativa que, des dels seus inicis el 1988, vincula art i formació. Durant tots aquests anys i a través dels diversos enfos que ha tingut, els tallers i les conferències de la QUAM han constituït una oportunitat per a la formació complementària de nous creadors, crítics o mediadors vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies.

H. Associació per a les Arts Contemporànies, que n'assumeix l'organització i la gestió des de 1992, ha procurat respondre sempre a les necessitats del moment. Això justifica els canvis d'orientació que s'han anat succeint en les diverses etapes i que, per sobre de tot, ha perseguit dibuixar futurs possibles.

Actualment, des de 2010, aquesta activitat ha passat a formar part del ACVic Centre d'Arts Contemporànies, un projecte que es posiciona en una línia d'acció centrada en la relació entre l'activitat educativa, el territori i la interacció social. La pràctica artística combinada amb accions educatives generen espais de producció que incideixen, interactuen i transformen l'espai social.

QUAM 2012 és una activitat ACVic Centre d'Arts Contemporànies en col·laboració amb UVic Universitat de Vic i l’Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic

Estàs aquí:Inici QUAM QUAM 2012 | CONVOCATÒRIA DE PROJECTES Y COMUNICACIONS